Oproep nieuwe leden werkgroep Openbare ruimte

De werkgroep Openbare ruimte is in oprichting. Deze werkgroep gaat zich bezighouden met de inrichting van de openbare ruimte binnen het beschermd stadsgezicht.
De openbare ruimte in de Amsterdamse binnenstad

Ondanks de sterkere focus op de kwaliteit van de openbare ruimte in de laatste decennia wordt de vereniging regelmatig geconfronteerd met beleid en feitelijke ingrepen, die hierop een aantasting vormen. Denk aan o.a. het toenemend aantal mupi's, felgekleurde afvalbakken, terrasuitbreidingen en het autoluw maken van de binnenstad. Recent komt daar de uitdaging bij van het behoud van (monumentale) bomen bij kadeherstel en de herinrichting van de kaden nadien.

Leden, die interesse en/of professionele deskundigheid hebben op dit vlak, roepen wij op zich aan te melden voor deze nieuwe werkgroep. Om de veelheid aan onderwerpen goed te kunnen afdekken, wordt een zo evenwichtig mogelijke samenstelling van de werkgroep nagestreefd.

Meldt u aan!

[Contactformulier]

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.