Leden gezocht voor een op te richten Werkgroep Openbare Ruimte in het beschermd stadsgezicht

Het bestuur van de VVAB heeft besloten explicieter aandacht te besteden aan de inrichting van de openbare ruimte binnen het beschermd stadsgezicht. Wij roepen leden op, die interesse en/of professionele deskundigheid hebben op het gebied van de inrichting van de openbare ruimte, zich aan te melden voor deze nieuwe werkgroep.
De openbare ruimte in de Amsterdamse binnenstad

Ondanks de sterkere focus op de kwaliteit van de openbare ruimte in de laatste decennia wordt de vereniging regelmatig geconfronteerd met beleid en feitelijke ingrepen, die hierop een aantasting vormen. Denk aan o.a. het toenemend aantal mupi's, terrasuitbreidingen en felgekleurde afvalbakken. Recent komt daar de uitdaging bij van de herinrichting na kadeherstel, bij het autoluw maken van de binnenstad en het post-corona tijdperk. De afgelopen jaren heeft de vereniging zich hier alleen incidenteel mee beziggehouden, terwijl veranderingen in de openbare ruimte sterk bepalend zijn voor het beschermd stadsgezicht. Hoog tijd dus om de openbare ruimte structureel te agenderen en een nieuwe werkgroep op te richten.

De werkgroep in oprichting gaat zich buigen over de volgende zaken:

  • De VVAB-visie op de inrichting van de openbare ruimte binnen het van rijkswege beschermde stadsgezicht.
  • Extra kwaliteitseisen aan straatmeubilair, reclameobjecten en de inrichting van terrassen in het beschermde stadsgezicht.
  • De evaluatie van het zgn. Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR) c.q. de Puccini-methode in relatie tot de agenda Autoluwe stad en Kadeherstel.
  • Het post-corona gebruik van pleinen en straten voor de horeca, tijdelijk of (semi)permanent, en de voorwaarden waaronder dit gebeurt.
  • Actuele (her)inrichtingen en plaatsing van objecten in de openbare ruimte.
  • Zienswijzen, handhavingsverzoeken en raadsadressen bij nieuw beleid, inrichtingsplannen en beheer van de openbare ruimte, inclusief bomen en groenvoorzieningen.

Het bestuur streeft een zo evenwichtig mogelijke samenstelling na om de veelheid en breedte van casuïstiek goed te kunnen afdekken. Meldt u aan!

[Contactformulier]

Nadere informatie:
[Startdocument Openbare Ruimte] april 2020 (PDF-bestand)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.