Inspraakreactie herinrichting Leidseplein

Impressie van het ontwerp voor het Kleine Gartmanplantsoen
De vereniging heeft in een schriftelijke inspraakreactie haar zienswijze kenbaar gemaakt over de herinrichting van het Leidseplein, inclusief het bouwen van een ondergrondse parkeerkelder voor fietsen.

De vereniging is positief over de herinrichting, maar heeft wel bezwaren tegen de parkeerkelder. Deze wordt namelijk gebouwd ter plaatse van de ondergrondse Lijnbaansgracht en zal het weer openen van deze gracht voor altijd onmogelijk maken. Echter, tegen het plan om de Lijnbaansgracht te overbouwen met een parkeer- plus groenvoorziening heeft de vereniging nog meer bezwaar. De vereniging heeft enkele mogelijke alternatieven aangedragen, zoals het opheffen van parkeerplaatsen aan het water en het bouwen van parkeerkelders op andere locaties.

De VVAB geeft het stadsdeel in overweging de ondergrondse fietsenkelder aan te leggen onder het Max Euweplein (slechts 100 m verder), een plein dat nadrukkelijk was bedoeld als uitbreiding van het Leidseplein en dat door deze ingreep nieuw leven wordt ingeblazen, en/of onder het veldje naast Paradiso, aan de rand van het plangebied, waar al eens door een andere partij een voorstel is gedaan een fietsenstalling te realiseren.
Verder herhaalt de VVAB haar standpunt dat de ondernemers rond het Leidseplein een eigen verantwoordelijkheid hebben om het fietsparkeren van hun eigen klanten op te lossen, bijvoorbeeld inpandig in hun eigen gebouwen. Het kan niet zo zijn dat zij het probleem dat zij zelf veroorzaken, vervolgens over de schutting naar het stadsdeel gooien.

[Inspraakreactie] (PDF-bestand)

(WS, 12/9/2013)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.