Beroep tegen terras op brugvleugel gegrond

De rechtbank Amsterdam acht een beroep van de VVAB tegen een terras op een brugvleugel (Kloveniersburgwal) gegrond. Het besluit tot verlenen vergunning werd door de rechtbank vernietigd. De reden daarvoor is dat de burgemeester stelt de belangenverenigingen, die volgens het Terrassenbeleid een advies moeten uitbrengen, om advies te hebben gevraagd, maar dit niet nader kan motiveren. Het lijkt er sterk op dat zij niet expliciet om advies zijn gevraagd. Toch mag het terras blijven staan van de rechtbank. Het motiveringsgebrek doet niets af aan het feit dat de burgemeester, gelet op het vigerend beleid, een terras mag plaatsen op een brugvleugel. Nieuwe besluiten zullen echter beter moeten worden gemotiveerd.

In 2015 is het terrassenbeleid gewijzigd. Niet langer zijn terrassen op brugvleugels uitgesloten. Het stadsdeel heeft aan de horecaondernemers een brief geschreven waarin zij werden uitgenodigd om een terrasvergunning aan te vragen.

De VVAB heeft tegen terrassen op brugvleugels ernstige bezwaren vanwege het beschermd stadsgezicht, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid van de binnenstad. Terrassen op brugvleugels belemmeren het zicht vanaf het water op de monumentale stad en vice versa. Bovendien gaan terrassen op brugvleugels ten koste van de ruimte voor voetgangers: het gaat immers om stoepen waarop obstakels worden gezet. De grote toename van voetgangers, waarmee Amsterdam wordt geconfronteerd, betekent dat moet worden nagedacht over het scheppen van extra ruimte voor voetgangers in plaats van deze nog eens te beperken door het toestaan van extra terrassen. De beleidsnorm, ter waarborging van 1,5 meter voetgangersruimte, blijkt in de praktijk al niet meer te voldoen. Tenslotte draagt de de beleidswijziging nóg verder bij aan de ontwikkeling van een toeristisch centrum waar bewoners niets meer te zoeken hebben. Kortom, de balans raakt verder verstoord.

Met de beoogde terrasvergunningen worden vooral de financiële belangen van de horeca gediend. Deze belangen wegen niet op tegen het algemeen belang van de stad bij een restrictief en op spreiding gericht horecabeleid, en een openbare ruimte waar bewoners en toeristen zich ontspannen kunnen verplaatsen en genieten van de schoonheid van de stad.

De VVAB ging bij één van de verleende vergunningen in beroep, namelijk bij het terras op de brugvleugel van café De Staalmeesters op de Kloveniersburgwal bij de Staalstraat. Alhoewel het beroep van de VVAB gegrond is verklaard en het besluit tot verlenen vergunning is vernietigd, blijven de rechtsgevolgen in stand. Dit heeft concreet tot gevolg dat de feitelijke situatie niet verandert: het terras op de brugvleugel mag blijven. De VVAB gaat tegen deze uitspraak in hoger beroep bij de Raad van State.

Meer lezen:
[Eerder bericht]

[Uitspraak van de rechtbank] (PDF-bestand)


(WS, 29/8/2017)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.