Voor het eerst een instandhoudingsplicht voor monumenten

Op 1 juli 2016 werd de nieuwe Erfgoedwet van kracht. Voor het eerst bestaat er nu een instandhoudingsplicht voor monumenten. Dit betekent dat gemeenten nu juridische middelen hebben om eigenaren die Rijksmonumenten ernstig verwaarlozen aan te schrijven. De door het Rijk uitgegeven brochure bevat dan ook enkele standaardbrieven.

De nieuwe wet vervangt niet geheel de Monumentenwet 1988. Een deel van de oude Monumentenwet wordt overgeheveld naar een nieuwe Omgevingswet die nog niet van kracht is, om welke reden er tevens een Overgangswet in werking is getreden. De nieuwe wetgeving bevat voor het eerst een instandhoudingsplicht voor monumenten. De oude wet bevatte deze plicht merkwaardig genoeg nog niet. Gebouwen waren dus wel beschermd, maar hoefden niet te worden onderhouden, met hoge steeds terugkerende restauratiekosten ten gevolge. Het doel van de instandhoudingsplicht is ervoor te zorgen dat een eigenaar zijn of haar rijksmonument zodanig onderhoudt dat instandhouding en de monumentale waarde ervan gewaarborgd zijn. De plicht is voor gemeenten ook een middel om met eigenaren het gesprek over het onderhoud van hun monument aan te kunnen gaan. Wanneer onderdelen van het rijksmonument (bijvoorbeeld dak, muren, schilderwerk of constructie) langdurig niet onderhouden zijn, de onderhoudstermijn aantoonbaar is verlopen en deze situatie tot gevolg heeft dat de instandhouding van het monument gevaar loopt, voldoet een eigenaar niet aan de instandhoudingsplicht. De instandhoudingsplicht betekent dat gemeenten monumenteneigenaren kunnen aanschrijven die hun panden ernstig verwaarlozen. Tot nu toe was dat alleen mogelijk wanneer de veiligheid in het geding is, niet wanneer alleen de instandhouding van het monument in het geding is of monumentale waarden worden aangetast.

In een brochure van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE), on-line beschikbaar, zijn enkele standaardbrieven opgenomen die de gemeenten zo kunnen overnemen om monumenteneigenaren aan te schrijven. Gemakkelijker kan het niet.

Van de monumenteigenaren is het overgrote deel actief bezig met de instandhouding van zijn of haar rijksmonument. Liefde voor het eigen monument is vaak een drijfveer, net als het besef dat onderhoud bijdraagt aan het behoud van waarde. Deze grote groep zal dan ook niet te maken krijgen met handhaving van de instandhoudingsplicht.

[Brochure] (PDF-bestand)


(WS, 15/7/2016)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.