Aanvraag voor monumentenstatus kademuur Geldersekade

De VVAB heeft de gemeentelijke monumentenstatus aangevraagd voor de kademuur van de Geldersekade - even zijde - tussen Schreierstoren en Nieuwmarkt. Deze kademuur is volgens de vereniging van monumentale waarde. Als gemeentelijk monument zal meer rekening worden gehouden met de aanwezige waarden.
Zandstenen blokken herinneren aan de middeleeuwse stadsmuur (foto Walther Schoonenberg)

De kademuur herinnert aan de stadsmuur van het middeleeuwse Amsterdam. In 1601 begon men met de sloop van de stadsmuur en werd het onderste gedeelte in gebruik genomen als kademuur. Uit archeologisch onderzoek is gebleken dat delen van de stadsmuur nog aanwezig zijn. Bij sloop zal men mogelijk stuiten op zwaar metselwerk met steunberen. In de kademuur bevinden zich grote natuurstenen blokken die vermoedelijk restanten zijn van de tweede versie van de stadsmuur, die in 1550 opgetrokken. Een andere herinnering aan de stadsmuur is het brughoofd bij de Stormsteeg die de plaats aanduidt en mogelijk archeologische restanten bevat van het rondeel.

De kademuur is dus zodanig bijzonder en zeldzaam dat dit een plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst rechtvaardigt, zeker nu er plannen zijn om de kademuur te slopen en te vervangen door nieuwbouw. Als gemeentelijk monument zal meer rekening worden gehouden met de aanwezige waarden. In de Amsterdamse binnenstad is geen enkele kademuur als gemeentelijk monument aangewezen. Zonder beschermingstitel is een kademuur onbeschermd.

De aanvraag is naar stadsdeel Centrum gestuurd die de aanvraag heeft doorgestuurd naar het bureau Monumenten en Archeologie dat de aanvraag zal beoordelen.

[Aanvraag] (1 februari 2024) (PDF-bestand)


(WS, 1/2/2024)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.