Onderhoud en maatwerk aan bruggen en kades

Wethouder Melanie van der Horst schrijft in een brief aan de gemeenteraad dat de gemeente weer gewoon onderhoud gaat plegen aan onze bruggen en kademuren in plaats van de grootschalige sloop/nieuwbouw benadering van de laatste jaren.
Kademuurvernieuwing op het Singel (foto Walther Schoonenberg, februari 2023)

De wethouder schrijft in haar raadsbrief: "De wijzigingen volgen vooral uit het toenemend inzicht in de technische staat van onze bruggen en kademuren. Zoals in eerdere voortgangsrapportages gemeld, kunnen we aantonen dat het merendeel van de bruggen nog minimaal dertig jaar meegaat, of dat functieherwaardering of renovatie voldoende is voor veilig gebruik."

Dat is een wijze beslissing, maar wel één die wij al in 2019 in gesprekken met en een brief aan de gemeente adviseerde. De strikte toepassing van 'wettelijke eisen' zonder iets te weten over het constructiegedrag, zeiden wij, leidt tot onnodig veel afkeuren van kades en bruggen. Jammer dat we toen niet geloofd werden, maar mooi dat het inzicht er bij de gemeente nu is. Dat is goed voor de portemonnee van de Amsterdammers en goed voor de historische binnenstad. Nu moet de gemeente nog onder de onnodige lange-termijn contractuele verplichtingen met de aannemers zien uit te komen.

Methode De Beaufort

Afb. 1 (links). In de Methode De Beaufort blijft de oude constructie bestaan maar wordt verstevigd. Afb. 2 (rechts). De methode maakt het mogelijk de bomen te sparen. (Tek. Ernst de Beaufort)

In een raadsadres in 2020 stelde de VVAB de 'Methode de Beaufort' voor als een methode van maatwerk die onnodige sloop voorkomt daar waar funderingen hersteld moeten worden, terwijl wij tegelijkertijd de onnodig zware normen ter discussie stelden. De binnenstad hoeft en kan niet aan dezelfde eisen voldoen als een viaduct over een snelweg. Ook anderen kwamen met alternatieve minder ingrijpende voorstellen. Daar werd toen niet naar geluisterd. Nu zijn we jaren verder en is veel gemeenschapsgeld uitgegeven aan het onnodig en op lelijke wijze versterken van kademuren waardoor er een ontluisterend beeld is ontstaan in de Amsterdamse binnenstad. Vele honderden meters kademuur werden onnodig gestut of vervangen door nieuwe betonnen constructies. Naast de bruggen in de Raadhuisstraat-verkeersroute werden voor niets noodbruggen gebouwd. Want inmiddels is gebleken dat de bruggen niet vervangen hoeven te worden.

In de brief schrijft de wethouder: "Als uit nader onderzoek blijkt dat een rak niet vervangen hoeft te worden, dan slaan we het over". Maar wat betekent dat dan als daar al een 'tijdelijke' noodvoorziening is opgericht, die het aanzien van de grachten ernstig ontluistert? De brief van de wethouder roept dus bij ons nieuwe vragen op.

Onderzoek

De VVAB draagt bij aan een NWO-onderzoek Stability. Sustainable Circular Life Extension Strategies for Inner-City Bridges and Quay Walls van de Universiteit Twente, de TU Delft en de TU Eindhoven. In 2022 werd daarvoor een projectovereenkomst - mede door de VVAB - ondertekend.

Meer lezen
[Raadsbrief wethouder] (14 november 2023) (PDF-bestand)
[NWO-Projectvoorstel Stability] (10 oktober 2022) (PDF-bestand)
[De Goede Wal] (Binnenstad 304, jun./aug. 2021)
[Methode de Beaufort] (Binnenstad 300, okt./dec. 2020)
[Brief VVAB aan het College] (18 november 2020) (PDF-bestand)
[Vernieuwing van kademuren] (Binnenstad 295, nov./dec. 2019)


(WS, 21/11/2023)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.