Komst sportschool zorgt voor beroering

De voorgenomen vestiging van een sportschool TrainMore tussen Prinsengracht 13-15 en Keizersgracht 8-10 zorgt voor beroering. Bewoners vrezen het verlies van de rust in de grachtentuin.
De ingang van de sportschool in aanbouw, 'TrainMore', op Prinsengracht 13.

De grachtentuinen zijn een oase van rust in de drukke stad. Bewoners in een gebied waar het massatoerisme de laatste jaren sterk is toegenomen, hadden nog de rust van hun tuinen. Maar ook dat dreigt nu te veranderen. Overdag is het geluidsniveau er 40 dB, 's avonds 35 dB. Sportschool TrainMore heeft als handelsmerk het aanbieden van sport met dance-muziek tussen 70-85 dB aan jongeren, zodat bewoning niet meer mogelijk is. Zelfs als de herrie binnen de normen blijft, wat nog maar de vraag is, zal er in de tuinen vrijwel permanent, 7 dagen per week, 17 uur per etmaal, gebonk van dancemuziek te horen zijn.

Het lawaai is volgens de bewoners een ontoelaatbare inbreuk op de kernwaarden van het groene erfgoed tussen de grachten: 'open, groen en stil'. De bewoners zijn in actie gekomen.

In de bebouwing tussen Prinsengracht 13-15 en Keizersgracht 8-10 - een volgebouwde grachtentuin tussen nog open grachtentuinen - zou de sportschool met dancemuziek moeten komen. In het hart van een bewonersgebied. (foto Google Maps)

Een deel van de grachtentuin is bebouwd en daarom is de bestemming in het bestemmingsplan 'tuin-3' met min of meer dezelfde regels als bij de keurtuinen. Er bleek in deze aanbouw te worden gebouwd zonder vergunning. De VVAB heeft dat gemeld, maar het stadsdeel oordeelde dat de interne verbouwingswerkzaamheden vergunningsvrij zijn. Nu is het de vraag of de vestiging van een sportschool in het bestemmingsplan past. Ook dat is het geval volgens het stadsdeel. De bestemming is 'tuin-3' en daarin zijn activiteiten mogelijk als in 'gemengd-1'. Een sportschool zou daarin passen. Het verzoek om een voorlopige voorziening werd door de rechtbank afgewezen. Dat betekent dat de sportschool op 4 september 2023 open gaat.

Daarmee is het laatste woord nog niet gezegd. Er zijn diverse beschermende regels, maar zijn die genoeg om de verstoring van de rust in de grachtentuinen te beletten? Het is te hopen dat het stadsdeel regels stelt in de exploitatievergunning op basis waarvan kan worden gehandhaafd als de regels worden overtreden. De VVAB heeft daarover contact met het stadsdeelbestuur.


(WS, 23/8/2023)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.