Maatregelen tegen guerrillamarketing Oatly

De VVAB diende op 29 juni 2023 een handhavingsverzoek in tegen de guerrillamarketing van Oatly op de Prinsengracht hoek Westerstraat. Op de gevel van het pand waren grote reclames aangebracht, afbeeldingen van ijsjes. Op last van de gemeente werd dit verwijderd.
De inmiddels verwijderde reclame op Prinsengracht 16. De VVAB vreesde precedentwerking.

In het handhavingsverzoek gaf de VVAB eerst de definitie van reclame uit de Algemene Politie Verordening (APV) ('het in het openbaar aanprijzen van of de aandacht vestigen op diensten, goederen, activiteiten of namen met het doel een commercieel belang te dienen') om vervolgens te concluderen dat het reclame betreft in strijd is met de APV: De reclame ontsiert het beschermd stadsgezicht, op grond waarvan het stadsdeel kan handhaven.
De VVAB verzocht het stadsdeel vervolgens om handhaving op grond van de APV dan wel de reclameregels (in de Welstandsnota). De vereniging vreesde precedentwerking, ook al betreft het hier 'tijdelijke' guerrillamarketing. Als er geen 'lik op stuk' komt gaat deze guerillamarketing worden nagebootst door anderen.

De kwestie kreeg op de sociale media veel aandacht. Het Parool schreef er ook over. Alhoewel de VVAB nog geen formeel antwoord heeft op de handhavingsbrief, liet stadsdeelbestuurder Lotte Terwel prompt weten dat er maatregelen genomen zullen worden. Op 12 juli werd een voornemen tot bestuursdwang naar de ondernemer gestuurd, die daarna op 18 juli besloot de reclame te verwijderen. De VVAB kreeg daarna een brief dat verdere dwangmiddelen niet meer nodig zijn omdat de reclame inmiddels is verwijderd: het handhavingsverzoek werd afgewezen. Een mooi resultaat!

Opmerkelijk is wel dat het stadsdeel eerder verklaarde dat de reclame 'vergunningsvrij' is. Er zat zelfs maar één dag tussen de aanvraag en het besluit. Deze misser is nu gecorrigeerd.

[Handhavingsverzoek] (29 juni 2023) (PDF-bestand)


(WS, 18/7/2023)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.