Amsterdam gaat de hoogte in!

Nieuwe hoogbouwvisie in de inspraak

Het nieuwe Hoogbouwbeleid geeft meer mogelijkheden voor hoogbouw en is vrijgegeven voor inspraak. Tot/met 17 juli 2023 kan iedereen een inspraakreactie indienen. Dit kan zowel schriftelijk als online.
De plankaart met de vier regimes voor hoogbouw. Uit het concept Hoogbouwbeleid 2023.

De gemeente had al een Hoogbouwvisie 2011 (PDF-bestand). Het College van B & W wil echter "duidelijker aangeven waar hoogbouw wel en waar juist niet past". Daarom wordt de Hoogbouwvisie geactualiseerd. In de praktijk betekent dat dat het nieuwe Hoogbouwbeleid 2023 (PDF-bestand) méér mogelijkheden geeft voor hoogbouw. De oude hoogbouwvisie wordt vooral aangepast aan bestaande ontwikkelingen die in het oude beleid niet goed mogelijk waren. Uit de plankaart blijkt dat langs de Ring A10 veel hoogbouw gaat komen waardoor het centrum van de stad wordt omringd door een muur van hoogbouw met concentraties bij de zogenaamde OV-knooppunten (stations CS, Amstel, Sloterdijk). Er zijn vier gebieden onderscheiden met een eigen definitie van hoogbouw: (1) ja, gebieden geschikt voor hoogbouw (30-146 m); (2) soms, op specifieke plekken (30-70 m); (3) in principe nee (20-60 m); (4) nee, hoogbouw niet toegestaan (bestaande bouwhoogte tot max. 1,25 keer de overwegende hoogte). Alle gebieden in Amsterdam waar hoogbouw dreigt, zoals Hamerkwartier, Zeeburgereiland, Amstel III en Haven-stad, zijn in kaart gebracht. Er is aanzienlijk meer mogelijk dan in 2011 nog werd toegestaan, zelfs binnen de 2 km-grens rondom de binnenstad (zie de afbeelding hiernaast). Er is sprake van een trendbreuk die het aanzien van de stad de komende decennia ingrijpend zal veranderen.

Voorbeeld van hoogbouw aan de zuidelijke IJ-oever met gevolgen voor het beschermd stadsgezicht (foto Walther Schoonenberg)

Tegenover de versoepeling staat dat er nu bepaalde principes en vuistregels voor het gebouw zelf worden gesteld. Kortom, de gebouwen worden hoger, maar ze moeten dan wel voldoen aan bepaalde eisen. Zo moet hoogbouw bijdragen aan de levendigheid van de openbare ruimte en op een mooie manier onderdeel uitmaken van het stadssilhouet, zegt de beleidsnota. De praktijk heeft eerder het tegendeel aangetoond. Hoogbouw draagt doorgaans niet bij aan de levendigheid van de openbare ruimte, er is immers minder contact met de straat, en ook het stadssilhouet wordt er niet beter op, meestal is er juist sprake van horizonvervuiling.

En hoe toets je dat dan? Opvallend is dat er geen toetsing meer is door een hoogbouwcommissie en ook dat de Hoogte Effect Rapportage (HER) niet langer verplicht is gesteld. Dat betekent dat het College het klaarblijkelijk niet nodig acht om op transparante wijze te onderzoeken wat de gevolgen zijn van hoogbouw. Voor zover er toetsing plaatsvindt, gebeurt dat op een voor de burger onzichtbare en oncontroleerbare wijze. Er wordt immers geen HER aan het besluit ten grondslag gelegd.

[Online-inspraakformulier] (gemeentelijke website)

Schriftelijk reageren

Het is ook mogelijk schriftelijk te reageren. Vermeld bij het onderwerp 'Inspraakreactie concept Hoogbouwbeleid' en vermeld uw naam en adres. Stuur uw reactie naar:
College van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam
P/a de directeur van Ruimte & Duurzaamheid, projectgroep Hoogbouwbeleid
Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam.

Meer lezen/info:
[Inspraak concept Hoogbouwbeleid] (gemeentelijke website)


(WS, 5/6/2023)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.