Reactie op concept-Managementplan UNESCO

De VVAB reageert op het concept-Managementplan UNESCO met een lijvig rapport over de bedreigingen van het Werelderfgoed. Aangezien wij hebben gereageerd op het conceptplan kan onze reactie op dit ogenblik nog niet worden gepubliceerd.
De Amsterdamse binnenstad. De bufferzone maakt ook deel uit van het beschermingsregiem van het UNESCO-gebied.

Het Rijk is volgens het UNESCO-verdrag verplicht om zesjaarlijks een managementplan op te stellen of te actualiseren. Dit is al geruime tijd niet meer gebeurd en daarom heeft het Amsterdamse Werelderfgoedbureau een concept opgesteld om naar de UNESCO te sturen. De VVAB mocht daarop intern reageren. Er was ook voor bewoners een bijeenkomst georganiseerd in de Amstelkerk waar het plan werd toegelicht. De VVAB was daarbij aanwezig.

In onze reactie stelt de vereniging dat het plan niet alleen het vigerende beleid moet beschrijven, maar ook moet aangeven met welke bedreigingen wij concreet te maken hebben om daarop als erfgoedbeschermers te reageren met managementmaatregelen, zoals de UNESCO dat graag ziet.

De VVAB heeft een zevental bedreigingen geïnventariseerd en met fotomateriaal gedocumenteerd:

  1. Dreigende hoogbouwontwikkeling in de omgeving rondom de binnenstad.
  2. Niet conserverend genoeg vergunningenbeleid.
  3. Erosie van monumentale waarden door achterstallig onderhoud en verbouwingen, al dan niet vergund.
  4. Fysieke schade aan de civiele infrastructuur van bruggen en kademuren door het verkeer en door achterstallig onderhoud.
  5. Aantasting van de ruimtelijke kwaliteit van de binnenstad door terrassen en andere ontwikkelingen in de openbare ruimte.
  6. Visuele schade aan het stadsbeeld door LED-schermen.
  7. Massatoerisme en bezoekersaantallen en de gevolgen daarvan voor de binnenstad.

Zodra het Managementplan is vastgesteld, publiceren wij ook onze reactie daarop.

Meer lezen:
[Unesco plaatst Amsterdam op de Werelderfgoedlijst] (2010)


(WS, 7/2/2023)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.