VVAB reageert op plan terrassen uit te breiden

Het voorstel om op de Nieuwmarkt één groot gedeeld terras te maken blijkt enthousiast te zijn ontvangen door de burgemeester, maar ook veel kritiek op te roepen. De VVAB roept het stadsbestuur op ervoor zorg te dragen dat de verrassende kwaliteiten van een minder drukke stad behouden en beleefbaar blijven. Dat is ook de beste garantie voor transitie naar een toekomstige, meer leefbare stad, waar Amsterdammers zich thuis voelen en kwaliteitstoerisme de norm is.
De ondernemers zijn al aan het uitzoeken hoe ver de stoelen uit elkaar moeten staan om aan de 1,5 m-regel te voldoen (foto Walther Schoonenberg)

De VVAB, die sinds jaar en dag opkomt voor de leefbaarheid in de binnenstad, ziet zich voor een serieus dilemma geplaatst. Enerzijds horen terrassen bij een levendige stad en voorzien deze in een behoefte. Anderzijds dragen terrassen bij aan de drukte en onbalans, met vaak extreme overlast in de buurten, waardoor de leefbaarheid voor met name de bewoners al jaren ver onder de maat is. Het is niet voor niets dat de VVAB en diverse actiegroepen in de buurt al langer pleiten voor maatregelen om de balans in de binnenstad te herstellen. Ruim baan voor terrassen, ook als die een 'tijdelijk' karakter dragen, staat daarmee op gespannen voet.

Natuurlijk vindt de VVAB het belangrijk dat de horeca, die door de Corona-maatregelen stevig wordt geraakt, zich redelijkerwijs kan herstellen, maar dan wel op een wijze die past in een toekomstscenario waarin deze branche in Amsterdam in omvang wordt teruggedrongen. Er is immers al lang sprake van onbalans. De VVAB merkt op dat deze tijd zich bij uitstek leent voor verdere verdieping en uitwerking van de visie op de binnenstad, waartoe Zef Hemel eerder een aanzet heeft gegeven. Herbezinning op het gebruik van de openbare ruimte zal naar ons inzicht moeten uitmonden in een geringer commercieel beslag op die ruimte en in versterking van het openbare karakter daarvan.

[Brief] (PDF-bestand, 138.6 KB)


(WS, 15/5/2020)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er is momenteel 1 reactie op dit artikel.

Onze mooie Nieuwmarkt tot een terras omvormen zou een sterk aanzuigende werking voor feestend publiek hebben. Hiermee zou de Nieuwmarkt n groot pretpark worden. Voor de buurtbewoners een gruwel, weg met onze ruimte!

 Basil de Visser 19/5/2020 18:12:49

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.