Zienswijze inzake het beleidsplan 'ruimte voor de voetganger'

In een schriftelijke inspraakreactie op het concept-beleidsplan 'ruimte voor de voetganger' heeft de VVAB ingestemd met de uitgangspunten van het nieuwe gemeentelijk beleid inzake de voetganger. De vereniging verzoekt de gemeente de vrije doorloopruimte voor voetgangers meer consequent door te voeren.

De VVAB is positief over de uitgangspunten van het nieuwe beleidskader. De voetganger is niet langer een sluitpost, alle voetgangers moeten zich veilig en comfortabel kunnen verplaatsen door onze stad. De vrije doorloopruimte wordt overal minimaal twee meter en mag niet worden gehinderd worden door objecten.

De vereniging merkt echter op dat het beleidsplan naast een vrije doorloopruimte van 2 meter ook spreekt over een absoluut minimum van 1,80 meter. Dat is de ruimte op het trottoir die gebruikt wordt om te lopen, dus ruimte waar geen objecten (terrassen, fietsenrekken, bomen, mupi's, etc.) staan. De vereniging vindt dit onderscheid verwarrend en ook in strijd met een uitspraak van de gemeenteraad van 23 januari 2020. De norm van 2 meter zou moeten gelden voor alle straten en zeker ook voor de historische binnenstad. Dit geldt ook voor de brugvleugels, waarop vaak terrassen zijn geplaatst.

Wel merkt de VVAB op dat de norm niet altijd haalbaar is, vanwege de historische structuur van de binnenstad. Als de ruimte fysiek niet beschikbaar is, moet gezocht worden naar alternatieven in de inrichting of het gebruik van de straat. Ook moet de harmonieuze, historische indeling van stoep - rijweg - stoep in de Amsterdamse binnenstad uitgangspunt blijven.

[Inspraakreactie] (PDF-bestand)


(WS, 22/4/2020)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.