Zienswijze inzake het nieuwe Kader Buitenreclame

VVAB vraagt om steviger inzet tegen reclame in de openbare ruimte

De VVAB heeft in een zienswijze gereageerd op het conceptbeleidsplan Kader Buitenreclame dat momenteel ter visie ligt. In haar reactie schrijft de vereniging blij te zijn met de koerswijziging ten opzichte van het huidige beleidsplan, maar vraagt desalniettemin om een steviger inzet en een meer consistente aanpak.
Digitale MUPI op de Amstel t/o 190 eist alle aandacht op. Je blik wordt er onwillekeurig naar toe getrokken.

Als concrete maatregelen noemt de gemeente alleen het niet langer toestaan van bewegende reclame en van steigerdoekreclames. Dit vinden wij niet genoeg om de doelstellingen "een rustiger straatbeeld", "minder reclame" en "meer kwaliteit" daadwerkelijk te kunnen realiseren. Reclame in de openbare ruimte - anders dan bescheiden en dus weinig opvallende gevelreclame - doet doorgaans afbreuk aan de kwaliteit van het stadsbeeld en past niet in een beschermd stadsgezicht als de Amsterdamse binnenstad. De vereniging amendeert het conceptbeleidsplan met een twintigtal concrete voorstellen.

Dit zijn de belangrijkste:

  • Reclame in de openbare ruimte is per definitie ontsierend in beschermde stads- en dorpsgezichten. Het is juridisch van belang dit zo te stellen.
  • Digitalisering zou niet moeten worden toegejuicht maar van geval tot geval moeten worden beoordeeld op de vraag of er afbreuk wordt gedaan aan het stadsbeeld.
  • Raamreclame, een nieuw en ongewenst verschijnsel, wordt teruggedrongen.
  • Geen afwijkend regime in uitgaansgebieden of het Wallengebied.
  • Lichtmastreclames, Mupi's, driehoeksborden, posterframes e.d. horen niet thuis in beschermde stads- en dorpsgezichten. Waarom zou de gemeente die toestaan?
  • Geen opzichtige reclames op terrasmeubilair als parasols.

We staan, volgens de VVAB, voor een grote en belangrijke opgave om het beschermd stadsgezicht te beschermen tegen de dreigende ontsiering van de openbare ruimte en het stadsgezicht door Mupi's, led-schermen en andere indringende vormen van reclame. Daarbij gaat het nadrukkelijk ook om de openbaarheid van het publieke domein en het voorkomen van vercommercialisering. Voorkom dat Amsterdam één grote verkoop-etalage, een flipperkast vol lichtgevende beelden wordt.

Overigens heeft de gemeente de inspraaktermijn vanwege de coronacrisis verlengd tot en met 17 april 2020. U heeft dus nog de mogelijkheid te reageren op het nieuwe beleidskader! Zie hiervoor de onderstaande link.

Meer lezen:
[Beleidskader Buitenreclame (gemeentelijke website)
[Zienswijze VVAB] (PDF-bestand)


(WS, 23/3/2020)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel 2 reacties op dit artikel.

Ik stem volledig in met het voorstel van VVAB, mee eens dus

 Sheila Briedé-Roqué 15/4/2020 17:30:41

Prima verhaal.
Ik sluit mij hier bij aan.

Groet,

Jan Trooster.

 Jan Trooster 14/4/2020 14:06:34

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.