Stoep-nietjes ter discussie gesteld

De VVAB is verrast door de plotselinge komst van nietjes op de stoep van de Herengracht rondom keldergaten. De hekjes vormen een aantasting van het beschermd stadsgezicht. Immers, de particuliere stoepenstrook van de grachten wordt bepaald door prachtige gebeeldhouwde hoge stoepen en smeedijzeren hekwerken in alle vormen en maten. Deze nietjes passen daar niet bij.
De door de gemeente geplaatste stoep-nietjes. Verderop de gracht staan er nog meer.

Navraag leert dat het om een ambtelijk initiatief gaat in het kader van het project 'meer voetgangersruimte op de grachten'. Er zou op een buurtconsultatie door een bewoner zijn beweerd dat er iemand "teveel naar de (mooie) omgeving keek en niet lette op de keldergaten met botbreuk ten gevolge". De ambtenaren hebben toen eigen verantwoordelijkheid genomen, ondanks het feit dat niet alle bewoners daar enthousiast over waren.

Raadslid Dennis Boutkan (PvdA) stelde naar aanleiding van ophef in de sociale media op donderdagmiddag 16 januari 2020 enkele vragen aan wethouder Ivens over deze stoep-hekjes. Die antwoordde snel en adequaat het volgende:

  1. Er zijn geen plannen voor meer stoep-nietjes.
  2. Het college van B & W vraagt zich ook af of dit de beste oplossing is.
  3. Het college gaat in overleg met stadsdeel Centrum om de stoep-hekjes nog eens te beoordelen.

En van de vele stoekhekjes die in de Amsterdamse binnenstad voorkomen.

De VVAB ziet graag dat de geplaatste nietjes worden weggehaald. Waar het nodig en gewenst is, dient te worden gekozen voor een ontwerp dat beter aansluit bij de lokale Amsterdamse traditie. Er zijn fraaie voorbeelden van vierkante, krulvormige en waaierhekjes genoeg. Maar allereerst moeten we ons afvragen of het wel de verantwoordelijkheid van de gemeente is om particuliere keldertrappen af te bakenen. De VVAB is beschikbaar voor nader overleg.

Meer lezen:

[Meer ruimte voor voetgangers]
(externe link naar de gemeentelijke website)


(WS, 17/1/2020)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.