VVAB bepleit een nieuwe standaard openbare verlichting in de stegen

In een raadsadres heeft de VVAB gepleit voor een nieuwe standaard openbare verlichting in de stegen die recht doet aan het beschermd stadsgezicht. Dit naar aanleiding van een proefopstelling van de BIZ Kalverstraat van openbare verlichting aan spandraden in de Watersteeg, een steeg tussen Rokin en Kalverstraat. Het betreft verlichting die niet in overeenstemming is met het vigerende beleid in de binnenstad.
Proefopstelling van een nieuwe verlichting in de Watersteeg

Het streven is om in de Amsterdamse binnenstad - een beschermd stadsgezicht - tot eenduidige keuzes te komen. De VVAB pleit derhalve voor toepassing van de bestaande standaards c.q. de ontwikkeling van nieuwe standaards die passen bij de stegen in het middeleeuwse stadshart, een beschermd stadsgezicht.
Een kleine inventarisatie heeft opgeleverd dat er in de stegen geen toepassing is van een standaard. Dit roept de begrijpelijke wens op om dat te vervangen door nieuwe verlichting met een aansprekende vormgeving. De proefopstelling in de Watersteeg laat zien dat naar creatieve en energiezuinige verlichting wordt gezocht. Wat nog ontbreekt is aansluiting bij het historische karakter van de stegen met telkens een verrassende inkijk vanaf de Kalverstraat en Rokin.

Een drietal voorbeelden van steegverlichting
De gevelarm model 1867 met de kroonlantaarn in een steeg van het Oudekerksplein

In dit verband brengt de VVAB in herinnering dat in 2002 is gepleit voor de herintroductie van de gevelarm model 1867. Na de ontwikkeling van een prototype is die geplaatst op een enkele locatie zoals in de stegen van het Oudekerksplein. Er heeft echter nog geen aanpassing van het HIOR plaatsgevonden. Er was destijds wel een voornemen om de gevelarm 1867 als standaard voor de stegen te introduceren. Bij het raadsbesluit over de historische verlichting in 2006 is expliciet vermeld dat er 450 gevelarmen met de nieuwe Ritterlantaarn zouden worden geplaatst in de stegen in het oude stadshart. Dit voornemen is niet uitgevoerd.

Herintroductie van zulke gevellantaarns sluit aan op de terugkeer van historische lantaarns op de bestaande gietijzeren lantaarnpalen model 1883 sinds 2006. Daarvoor zijn nieuwe armaturen ontwikkeld die de oude vormgeving combineert met een duurzame en energiezuinige lichttechniek.
De vereniging bepleit derhalve een bevestiging van het reeds bestaande beleid inzake een uniforme openbare verlichting in de stegen van het beschermd stadsgezicht. Bij voorkeur komt er een nieuwe standaard voor de stegen, namelijk de historische gevelarmatuur die in 2006 nog de voorkeur had van de gemeente.

[Raadsadres]


(WS, 10/11/2017)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.