Sluisbuurt enigszins aangepast

Op 27 september vindt in de gemeenteraad de besluitvorming plaats over Sluisbuurt. De gemeente heeft het plan voor een hoogbouwbuurt op het Zeeburgereiland enigszins aangepast. Een groep bewoners heeft een aankondiging gedaan voor het houden van een referendum over het Sluisbuurtplan.

Gemeenteplan enigszins aangepast

In december 2016 leverde de VVAB kritiek op het concept-stedenbouwkundig programma voor de nieuwe woonwijk op het Zeeburgereiland. Het gemeenteplan bestaat uit tientallen woontorens met een bouwhoogte die voor Amsterdam - een stad met relatief weinig hoogbouw - grensverleggend is. De superhoogbouw heeft een grote impact op de stad en op de verre omtrek.
Met een alternatief plan toonde architect en stedenbouwkundige Sjoerd Soeters aan dat het gewenste aantal woningen en de beoogde dichtheid in het plangebied kunnen worden bereikt zonder super-hoogbouw. Er volgde een publiek debat waarin veel kritiek op het gemeenteplan werd geuit. Vele deskundigen vreesden dat de woningen onbetaalbaar zullen worden, c.q. het de gemeente veel geld zal kosten om de woningen betaalbaar te maken. Als hoogbouw dan niet nodig is, waarom gebeurt het dan, terwijl de hoogbouw aantoonbaar veel risico’s geeft voor de hele omgeving? De VVAB concludeerde in haar zienswijze dat de plannen niet in overeenstemming zijn met het vastgestelde hoogbouwbeleid (Structuur- en hoogbouwvisies). Daardoor is het plan vatbaar voor juridische procedures, die veel vertraging kunnen geven terwijl er nu betaalbare woningen nodig zijn.
De gemeente heeft impliciet toegegeven dat de hoogbouw risico’s met zich mee brengt. Dit blijkt uit het feit dat drie van de 28 torens nu zijn geschrapt en er niet 6 torens van 143 meter maar 5 torens van 125 meter worden voorgesteld, nog steeds een fors programma op een gevoelige locatie. Ook is het stedenbouwkundig ontwerp niet wezenlijk veranderd, zodat de twijfels over de rationaliteit van het plan en de betaalbaarheid van de woningen blijven bestaan.

De definitieve versie van het gemeenteplan wordt op 20 september besproken in de raadscommissie en zal op 27 september in de gemeenteraad worden behandeld.

Artist impression van Sluisbuurt

Referendum-aankondiging

De VVAB is gevraagd bekend te maken dat een ieder tot 25 september de tijd heeft om zijn of haar steun voor een referendum kenbaar kan maken. Er bestaat alleen de mogelijkheid voor een correctief referendum wanneer een aankondiging daartoe met 1.200 handtekeningen wordt ondersteund. De aankondiging wordt vervolgens betrokken bij de voorgenomen beslissing van de gemeenteraad. Er wordt ook getoetst of het referendum voldoet aan de vereisten van de verordening. Het is aan de initiatiefnemers te bepalen of het referendum doorgaat, gelet op het raadsbesluit.

Als u uw handtekening wilt zetten om een referendum mogelijk te maken, doe dat dan hier:
[Aankondiging referendumverzoek Sluisbuurt]
Link naar de pagina van de gemeente:
[Burgerinitiatieven]

Meer lezen:
[www.amsterdam.nl/projecten/sluisbuurt]

Vorige berichten:
[Amsterdam heeft behoefte aan betaalbare woningen]
[Alternatief plan voor Sluisbuurt van Soeters]
[Kritiek op hoogbouwplannen Zeeburgereiland]


(WS, 12/9/2017)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.