VVAB stelt politieke prioriteiten

In een brief die de VVAB vorige maand aan de programmacommissies van de politieke partijen heeft gestuurd, stelt zij dat de uniciteit en authenticiteit van de Amsterdamse binnenstad in gevaar zijn. Er is een samenhangende visie nodig en de moed om echte keuzes te maken. De VVAB roept de partijen op de kwaliteit van de monumentale, levende stad te beschermen en de commercialisering te stoppen. De recente stop op toeristenwinkels is een stap in de goede richting.

De VVAB heeft op een aantal beleidsterrein haar politieke prioriteiten aangegeven.

Beschermd stadgezicht

De stad heeft de plicht om onze monumentale binnenstad onaangetast aan de volgende generaties door te geven.

  • Zorg dat erfgoedorganisaties en bewoners de gewenste participatie waar kunnen maken, zodat de verbinding met de waarden van onze binnenstad gestalte kan krijgen. Publiceer aanvragen voor omgevingsvergunningen online en zorg dat die permanent zijn te raadplegen. Biedt erfgoedorganisaties meer mogelijkheden tot beÔnvloeding van bouwplannen en zorg in elk geval voor tijdige openbaarmaking op de website.

Openbare ruimte en verkeer

De inrichting van de openbare ruimte moet aansluiten op het beschermd stadsgezicht en bijdragen aan een 'ontspannen' binnenstad-milieu, waarbij het verkeers- en vervoersnetwerk primair is afgestemd op voetgangers en fietsers.

  • Zorg dat de openbare ruimte openbaar blijft en ook wordt ervaren als publieke ruimte zonder 'consumptiedwang'. Stel paal en perk aan de toename en uitbreiding van horeca(terrassen) in de binnenstad. Maak de ondernemers verantwoordelijk voor beperking van de overlast voor omwonenden. Stop met sluipende 'privatisering' van de brugvleugels door horeca-ondernemers. Zet vaart achter het weer toegankelijk maken van de Amsterdamse stegen.
  • Stop de wildgroei aan reclame-uitingen zoals digitale bilboards, vlaggen en banieren. Scherp de reclameregels zo nodig aan.
  • Weer touringcars per direct uit de binnenstad en geef geen vergunningen meer af voor fietstaxi's, tuktuks, segways e.d. Zet de lijn van prioriteit voor voetgangers en fietsen consequent door. Maak ambitieuze keuzes die leiden tot een autoluwe, emissie-vrije (binnen)stad, met een gezond leefmilieu.

Water

De grachten en waterwegen vormen een essentieel onderdeel van het beschermd stadsgezicht en het waterberging-systeem, met legio mogelijkheden voor vervoer en recreatie.

  • Hou vast aan een vergunningensysteem voor rondvaartboten en andere vaartuigen met een (semi) commerciŽle (recreatieve) functie. Geef voorrang aan hoogwaardige, duurzame vaartuigen, qua aandrijving en beeldkwaliteit.

Leefbaarheid

Alleen een stad die prettig is voor bewoners is dat ook voor bezoekers. Neem bij alle maatregelen behoud of herstel van de leefbaarheid als uitgangspunt. Accommodeer bewoners en niet de toeristenindustrie.

  • Doorbreek het massa-toerisme en neem harde maatregelen tegen commerciŽle bedrijvigheid gericht op het snelle geld verdienen aan toeristen.
  • Zorg voor een echte hotelstop en beŽindig de verhuur van hele woningen aan toeristen. Houdt toegestane bed & breakfast aan regels.
  • Stop de verkoop van gemeentelijk vastgoed en gebruik het eigen vastgoed om kwetsbare functies voor de stad te behouden.

Handhaving

Zonder afdoende controle op naleving van regels en zonder effectieve handhaving wordt het beleid tot dode letter.

  • Breng de ogen en oren terug op straat. Met voldoende (wijkgebonden) handhavers op straat, kan, mits op veel terreinen deskundig en bevoegd, snel worden opgetreden bij b.v. illegale verbouwingen en niet-naleving van de regels voor welstand en openbare ruimte. Laat ondernemers weer betalen voor het gebruik van de publieke ruimte voor terrassen, uitstallingen en reclame en financier daarmee de handhaving.

[Programma VVAB]


(WS, 8/10/2017)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.