Nieuwsarchief

2019

VVAB stapt uit Oude Kerk-overleg

De VVAB heeft besloten niet langer deel te nemen aan het zogenaamde Oude Kerk-overleg waarin de gemeente, erfgoedorganisaties en de Stichting Oude Kerk overleggen over het beleid ten aanzien van dit allerbelangrijkste monument van de stad.
[Meer lezen]

Bestemmingsplan Sluisbuurt onherroepelijk geworden

De Raad van State keurt het bestemmingsplan Sluisbuurt goed. Tegen het hoogbouwplan was beroep aangetekend door onder meer de VVAB en omwonenden. In de verkorte procedure van de Crisis- en Herstelwet is geen hoger beroep mogelijk.
[Meer lezen]

Manifest autoluw

In samenwerking met vijf andere organisaties heeft de VVAB een manifest opgesteld dat pleit voor een samenhangende aanpak om Amsterdam autoluw te maken.
[Meer lezen]

Oude Kerk met bestuursdwang aangeschreven

Aangezien het Crabethraam op diverse plaatsen is gebarsten, heeft de gemeente de Stichting de Oude Kerk aangeschreven. Om verdere schade te voorkomen dienen de glazen uit het venster te worden genomen en te worden opgeslagen.
[Meer lezen]

Bezwaar sloop Bullebak

Het Cuypersgenootschap en de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad hebben bezwaar aangetekend tegen de sloop van de Bullebak, de brug over de Brouwersgracht in de Marnixstraat.
[Meer lezen]

Stop de gekte op de Wallen!

Bewoners van het oude stadshart van Amsterdam hebben zich verenigd in het platform 'Stop de gekte'. Met een website hopen zij het gemeentebestuur duidelijk te maken hoe de binnenstadsbewoners denken over het woon- en leefklimaat van het oudste deel van de stad.
[Meer lezen]

Open Monumentendagen 2019

De Amsterdamse erfgoedorganisaties, waaronder de VVAB, delen tijdens de Open Monumentendagen 2019, op zaterdag 14 september, graag hun liefde voor monumenten met u in de tweede editie van het Amsterdams Erfgoed Variëté.
[Meer lezen]

Nieuwe bezwaarprocedure tegen MUPI's

De gemeente heeft opnieuw vergunningen verleend voor het exploiteren voor digitale MUPI's in de Amsterdamse binnenstad. Op vier na werden alle aanvragen gehonoreerd met een omgevingsvergunning voor 8,5 jaar. De VVAB heeft pro-forma bezwaar aangetekend.
[Meer lezen]

Sluisbuurt in Raad van State

Op 21 augustus boog de Raad van State zich over het bestemmingsplan Sluisbuurt. Een tweetal erfgoedorganisaties, de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad en de Stichting Monumenten Amsterdam Noord en zes bewonersgroepen hadden daartegen beroep aangetekend.
[Meer lezen]

Bezwaren tegen hotelplan aan de Amstel

Op 13 juni publiceerde stadsdeel Centrum een ontwerpbesluit om een vergunning te verlenen voor het veranderen en vergroten van de woonhuizen Amstel 107-111 en Nieuwe Prinsengracht 2-4. Daarmee wordt verdere hotelontwikkeling in deze panden mogelijk gemaakt.
[Meer lezen]

Aardwarmtepompen ongeschikt voor binnenstad

Het lijkt aantrekkelijk over te schakelen naar 'aardwarmte'. Ing. J.C. Vriesman, voormalig voorzitter Stichting Grondwater Nederland, waarschuwt in het nieuwe nummer van Binnenstad voor de risico's voor de houten funderingen in de binnenstad.
[Meer lezen]

Subsidiestelsel vervangt fiscale aftrek

De fiscale aftrek wordt volgend jaar afgeschaft. Daarvoor in de plaats komt een nieuw subsidiestelsel. Kosten die in 2018 zijn gemaakt, kunnen in 2019 nog fiscaal worden afgetrokken.
[Meer lezen]

Gesprekken over scenario's raamprostitutie

Het standpunt dat de VVAB heeft ingenomen over de raamprostitutie op de Wallen is overgekomen. Burgemeester Halsema legt de komende weken vier scenario's voor over de toekomst van de prostitutie in de binnenstad. De burgemeester wil over de scenario's in gesprek met belanghebbenden en bewoners.
[Meer lezen]

Bouwplan Halvemaansteeg opnieuw aan de orde

Opnieuw is het bouwplan voor een uitgaansgelegenheid in de Halvemaansteeg aan de orde. Het plan voor een 'cultuurclubhuis' werd besproken in de stadsdeelcommissie. In het najaar wordt een nieuw besluit genomen over het bouwplan, waartegen beroep kan worden ingesteld bij de rechtbank.
[Meer lezen]

Reactie op artikel Het Parool

In Het Parool van zaterdag mocht JCDecaux een twee pagina's grote advertorial over de MUPI's plaatsen, in de vorm van een kritiekloos interview door nota bene hoofdredacteur Ronald Ockhuysen. In een ingezonden brief wordt daarop door de VVAB gereageerd.
[Meer lezen]

Schade door storm

De storm die over Amsterdam raasde, heeft veel schade toegebracht. Zo'n 150 bomen werden ontworteld. De windstoten veroorzaakten o.m. veel schade aan het Oudekerksplein.
[Meer lezen]

Steunbetuiging Wij-Amsterdam

In een brief aan het College van burgemeester en wethouders van Amsterdam betuigt Wij Amsterdam zijn steun aan het voorstel van de VVAB inzake de raamprostitutie.
[Meer lezen]

Monumentenstatus voor gebouw Jan Leupen?

De vereniging heeft de gemeentelijke monumentenstatus aangevraagd voor het onderwijsgebouw van Jan Leupen uit 1964 van de Universiteit van Amsterdam (UvA) op de hoek van de OZ Achterburgwal en de Slijkstraat.
[Meer lezen]

MUPI's in de rechtbank

Donderdag 7 maart 2019 vond de zitting plaats van de rechtbank over het verzoek van JCDecaux voor een voorlopige voorziening inzake de intrekking van de vergunning voor het plaatsen van 28 digitale MUPI's in de Amsterdamse binnenstad.
[Meer lezen]

Beroep tegen besluit op bezwaar Oude Kerk

De VVAB heeft beroep aangetekend bij de rechtbank Amsterdam tegen het besluit op bezwaar inzake het rode raam in de Heilig Grafkapel van de Oude Kerk. De vereniging heeft een 14 pagina's lang beroepsschrift met een vuistdik pakket bijlagen aan de rechtbank gezonden.
[Meer lezen]

Beroep tegen bestemmingsplan Sluisbuurt

De VVAB heeft beroep aangetekend tegen het bestemmingsplan Sluisbuurt bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De vereniging voert in haar beroepsgronden aan dat het bestemmingsplan in strijd is met het vigerende hoogbouwbeleid. Op deze locatie was hooguit een hoogbouwaccent mogelijk, niet een complete hoogbouwwijk met alle gevolgen van dien.
[Meer lezen]

Keizersgracht wandelpromenade

In de plannen voor een autoluwe stad, kan het college veel meer ambitie tonen, stelt VVAB-voorzitter Rogier Noyon. 'Op een wandelboulevard komt de oude stad echt tot zijn recht.' Dit opinieartikel schreef hij voor Het Parool.
[Meer lezen]

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Op de hoogte blijven?

Abonneer u op de Nieuwsbrief als u op de hoogte wilt blijven van onze ledenactiviteiten.

Archief

Archief van oude nieuwsberichten:
[Archief 2021]
[Archief 2020]
[Archief 2019]
[Archief 2018]
[Archief 2017]
[Archief 2016]
[Archief 2015]
[Archief 2014]
[Archief 2013]
[Archief 2012]
[Archief 2011]
[Archief 2010]
[Archief 2009]