Nieuwsarchief

2018

Beƫindig de raamprostitutie

Volgens de VVAB is het tijd de prostitutie op de Wallen naar binnen te verplaatsen. De sekswerkers zijn een toeristische attractie geworden. "Laat de sekswerkers hun diensten aanprijzen via internet en vervolgens uitoefenen in zo veilig mogelijke bordelen", schrijft de VVAB in een brief aan de burgemeester.
[Meer lezen]

Bezwaar Oude Kerk ongegrond

De gemeente heeft een besluit op bezwaar genomen waarin zij het advies van de bezwaarschriftencommissie overneemt om het bezwaar van de VVAB tegen het rode glas-in-loodraam in de Heilige Grafkapel van de Oude Kerk ongegrond te verklaren. Hiertegen staat de mogelijkheid open in beroep te gaan bij de rechtbank.
[Meer lezen]

Beroep Wijde Heisteeg 7 gegrond

De rechtbank Amsterdam heeft het beroep van de VVAB inzake de verbouwing c.q. sloop van het beschermde rijksmonument Wijde Heisteeg 7 gegrond verklaard. De bouwvergunning, afgegeven door de gemeente Amsterdam, is vernietigd. De gemeente moet binnen zes weken aangeven wanneer zij een nieuw besluit zal nemen indachtig de uitspraak van de rechter.
[Meer lezen]

Vergunning voor Heinekenhoek

Het gemeentebestuur heeft op 31 oktober 2018 opnieuw een omgevingsvergunning verleend voor de sloop en bouw van de Heinekenhoek. De VVAB had tegen dit bouwplan bezwaar en beroep aangetekend met als resultaat dat de rechtbank een streep zette door het bouwplan. Er is nu door B&W een besluit genomen om de vergunning alsnog te verlenen.
[Meer lezen]

Rijksdienst tegen rood raam Oude Kerk

In een onverplicht advies ondersteunt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) het negatieve advies van de gemeentelijke dienst Monumenten & Archeologie (MenA) en spreekt zich uit tegen de vervanging van een glas-in-loodraam door een rood raam.
[Meer lezen]

Bezwaarprocedure tegen rood raam Oude Kerk

De VVAB heeft bezwaar aangetekend tegen de vervanging van het glas-in-lood venster van de Heilig Grafkapel van de Oude Kerk door een rood venster - een kunstproject van de Stichting de Oude Kerk. De VVAB verloor een kort geding, maar gaat door met de bezwaarprocedure.
[Meer lezen]

Bestemmingsplan Sluisbuurt

In een reactie op het conceptbestemmingsplan Sluisbuurt maakt de VVAB bezwaar tegen de hoogbouwplannen op het Zeeburgereiland. De vereniging betoogt dat hoogbouw niet nodig is om de gewenste hoeveelheid woningen en dichtheid te realiseren. Hoogbouw is bovendien ongeschikt voor betaalbare woningen.
[Meer lezen]

PACT Amsterdam

De Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad, Koninklijke Horeca Nederland en Amsterdam City hebben in een position paper belangrijke gemeenschappelijke standpunten en uitgangspunten opgesteld voor een leefbaar en gastvrij klimaat in de Amsterdamse binnenstad.
[Meer lezen]

Rogier Noyon gekozen tot nieuwe voorzitter

Op de Algemene Ledenvergadering van vrijdag 25 mei werd Rogier Noyon gekozen tot nieuwe voorzitter van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad. Naast hem zijn drie andere nieuwe bestuursleden benoemd: Dick Beumer, Dirk van Kuijk en Betty Nijmeijer.
[Meer lezen]

Bezwaar tegen luifel Rasphuispoort

De VVAB heeft in een brief aan het stadsdeelbestuur aangedrongen op handhaving inzake het illegaal geplaatste 'lichtkunstwerk' boven de Rasphuispoort. De Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit heeft daarover negatief advies gegeven. Het stadsdeelbestuur moet nu besluiten de legaliseringsvergunning te verlenen of te weigeren.
[Meer lezen]

Wijde Heisteeg 7

De VVAB is in beroep tegen een verbouwingsplan voor Wijde Heisteeg 7. Het plan tast het beschermde rijksmonument ingrijpend aan door de sloop van de achtergevel en de verticale verplaatsing van de historische balklagen waardoor de verdiepingshoogten worden gewijzigd. Het monument wordt grotendeels gesloopt.
[Meer lezen]

Mirakelkolom nu echt terug op het Rokin

Op 17 april keerde de Mirakelkolom eindelijk terug op het Rokin. De kolom werd in 2001 verwijderd vanwege de aanleg van de Noord/Zuidlijn en is daarna jarenlang opgeslagen op een terrein van de gemeente. Vorig jaar werd het gedenkteken opnieuw opgericht, maar spoedig daarna weer verwijderd omdat de kolom niet stevig genoeg stond.
[Meer lezen]

Aangifte illegale sloop

Op 15 maart 2018 deed de VVAB aangifte op het politiebureau Lijnbaansgracht van illegale sloop achter het rijksmonument Halvemaansteeg 6. Het inpandige woonhuis met eigen adres Amstel 46, fysiek verbonden met Halvemaansteeg 6, werd afgebroken zonder vergunning.
[Meer lezen]

Geen MUPI's in de binnenstad

De VVAB heeft in een brief aan de gemeente verzocht geen vergunning te verlenen voor een groot aantal, namelijk 28, digitale reclamezuilen (MUPI's) op verschillende locaties in de historische binnenstad. Op een deel van de aangevraagde locaties is het aangevraagde object reeds aanwezig.
[Meer lezen]

Petitie fiscale aftrek

De Vereniging Bewoond Bewaard is een petitie begonnen tegen de mogelijke afschaffing van de fiscale aftrek van het onderhoud aan bewoonde rijksmonumenten.
[Meer lezen]

Demping Lijnbaansgracht

In een brief aan de raad laat de VVAB weten het niet eens te zijn met het dempen van de ondergrondse Lijnbaansgracht op het Kleine-Gartmanplantsoen ten behoeve van een ondergrondse fietskelder. De ondergrondse waterverbinding is nodig voor de doorstroming en verwijdering betekent een aantasting van de beschermde (water-)structuur van de binnenstad.
[Meer lezen]

Behoud Pianolamuseum!

De VVAB heeft in een raadsadres een lans gebroken voor het behoud van het Pianolamuseum aan de Westerstraat. De gemeente is voornemens het pand te verkopen waardoor de toekomst van het museum onzeker is, maar de raad heeft deze verkoop uitgesteld.
[Meer lezen]

Het Grote Binnenstad Debat

Op maandag 5 maart organiseert de VVAB in Pakhuis de Zwijger het Grote Binnenstad Verkiezingsdebat. De lijsttrekkers van zes partijen zullen met elkaar in discussie gaan over het beschermd stadsgezicht, de openbare ruimte en de balans van de binnenstad.
[Meer lezen]

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Op de hoogte blijven?

Abonneer u op de Nieuwsbrief als u op de hoogte wilt blijven van onze ledenactiviteiten.

Archief

Archief van oude nieuwsberichten:
[Archief 2021]
[Archief 2020]
[Archief 2019]
[Archief 2018]
[Archief 2017]
[Archief 2016]
[Archief 2015]
[Archief 2014]
[Archief 2013]
[Archief 2012]
[Archief 2011]
[Archief 2010]
[Archief 2009]