Conceptbestemmingsplan 1012

Stadsdeelbestuur is doof voor de bewoners

De VVAB heeft op 21 mei 2013 in de raadscommissie ingesproken over het conceptbestemmingsplan 1012 en gewaarschuwd voor de gevolgen van een verdere uitbreiding van de horeca in het oude stadshart. Deze groei wordt door het stadsdeel zoveel mogelijk gefaciliteerd. Uit de beantwoording van de inspraakreacties blijkt dat het stadsdeelbestuur doof is voor de bewoners.
Horecaterras op de Nieuwmarkt

De inspraak van de VVAB, uitgesproken door Winfred van de Put, luidde als volgt:

De VVAB onderschrijft het belangrijkste doel van het bestemmingsplan 1012 van harte. In het verslag van de inspraakbijeenkomst is deze als volgt geformuleerd:
“het herstel van functiebalans en verbetering van woon- en leefklimaat [..] om zoveel mogelijk recht te doen aan de dynamiek van het gebied is flexibiliteit uitgangspunt met betrekking tot gebruik, met uitzondering van overlastgevende functies”.

De VVAB, en met haar vele bewoners, heeft echter grote problemen met het conceptbestemmingsplan waarover u nu vergadert. De problemen zitten al in de 'Nota Beleidsaanpassingen bestemmingsplangebied 1012', Die rept over 'nieuwe concepten die een bijdrage kunnen leveren' aan de gewenste ontwikkeling, waarvoor horeca-uitbreiding mogelijk wordt gemaakt. Gelukkig stelt diezelfde nota :“het woonleefklimaat [mag] door de uitbreiding niet onder druk komen te staan.”

Bewoners ervaren al decennia dat het woonklimaat onder druk staat door horeca. De VVAB vindt het functie-evenwicht belangrijk, en die is niet alleen verstoord door prostitutie en criminaliteit, maar ook door een overmaat van laagwaardige horeca en het toerisme dat hierbij hoort. En hoe waarborgt het DB een 'leuke' invulling, als het veel makkelijker geld verdienen is met platte horeca?

Een ander heikel punt is het uitbreiden van horeca en detailhandel op de eerste verdieping, en zelfs in het gehele pand. Een half jaar geleden was onze bestuurder in het Parool nog vol goede moed dat het hem zou lukken, 'wonen boven winkels' in 1012. Nu geeft hij de eerste verdieping en soms zelfs meer prijs aan de horeca - een capitulatie voor oneigenlijk gebruik van woonruimte en verdere uitbreiding van de horeca zònder waarborg voor de kwaliteit. Bovendien is het in Dam- en Oude Hoogstraat lang niet altijd nodig omdat er vaak aparte opgangen zijn.

Het DB geeft met dit voorstel aan geen boodschap te hebben aan de ervaringen van de bewoners. Als u naar uw eigen uitgangspunten kijkt (“het woonleefklimaat [mag] door de uitbreiding niet onder druk komen te staan”) moet ú dat natuurlijk wel doen. In een gebied waar bewoners het al decennialang zo moeilijk hebben zou beleidsontwikkeling samen mèt de bewoners moeten plaatsvinden, terwijl het zich nu op een cruciaal punt tégen hen richt. Over uitbreiding van de horeca blijkt het DB doof voor de bewoners, en wij hopen dat wij een beter luisterend oor vinden bij deze vergadering. Concreet stellen we voor het toestaan van nieuwe 'hoogwaardige' horeca afhankelijk te laten worden van de middelen om dit hoogwaardige karakter te waarborgen, uitbreiding van horeca op meerdere bouwlagen en nieuwe horeca-2 af te wijzen. Ontwikkeling van woningen boven winkels moet niet afhankelijk zijn van een verandering in het bestemmingsplan ten nadele van de woonbestemming.

[Eerder artikel]

[Zienswijze] (4/3/2013)

(WS, 25/5/2013)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.