Vijzelstraat 66-80

VVAB vraagt monumentenstatus voor gebouw Duintjer

De Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) heeft een formele aanvraag gedaan voor de aanwijzing van gebouw Duintjer in de Vijzelstraat als gemeentelijk monument. Al een aantal jaren wordt er nagedacht over de wijze waarop het voormalige bankkantoor kan worden getransformeerd voor een gemengde woon-werk-bestemming. Een eerder aanvraag is afgewezen omdat men de planvorming niet wilde frustreren.
Gebouw Duintjer, het voormalige bankgebouw van de ABN-Amro, in de Vijzelstraat

Dit argument is niet langer valide, nu de ontwikkelaar door de gemeentelijke instanties wordt gedwongen uit te gaan van zoveel mogelijk behoud, niet alleen wat betreft het betonskelet maar ook het aangezicht van het gebouw.

De monumentenstatus kan volgens de VVAB een positieve invloed hebben op de verdere planvorming. De afgelopen jaren heeft de vereniging geconstateerd dat de pogingen tot transformatie van het gebouw niet tot een betere architectuur hebben geleid dan waartoe architect Marius Duintjer in 1973 kwam na herziening van het eerdere plan van architect Jan Trapman. Duintjer wist indertijd door middel van een uitgekiende architectonische compositie een groot (en zeer omstreden) programma zo goed mogelijk te integreren in de omgeving.

Tekening Inbo Bouwkunde: een verbetering?

De vernieuwingsplannen, tot uitdrukking komend in enkele artist’s impressions die ons hebben bereikt, zouden, indien uitgevoerd, leiden tot een sterke achteruitgang van de architectonische kwaliteit in de dit deel van de Vijzelstraat en Kerkstraat. Uit de randvoorwaarden die het bestemmingsplan stelt, blijkt niet dat het stadsdeel van plan is een dergelijk scenario te voorkomen. Daar wij er niet langer op vertrouwen dat de kwaliteit van het bestaande gebouw wordt vervangen door een minstens zo hoge kwaliteit, heeft de vereniging besloten de eigen koers te verleggen en op basis van voortschrijdend inzicht te pleiten voor behoud van het gebouw Duintjer.

Meer lezen:
[Aanvraag] (PDF-bestand)
[Beschrijving] (PDF-bestand)

(WS, 11/6/2013)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel 3 reacties op dit artikel.

Ben erg verbaasd dat de VVAB nu de Monumentenstatus gaat aanvragen voor het volstrekt misplaatste gebouw van Duintjer in de Vijzelstraat, dat als een lelijke grote puist staat tussen de veel kleinere gebouwen en bovendien de Kerkstraat overkoepelt. [Meer lezen]

 Dorothy Heijmeijer van Heemstede 11/7/2013 10:20:23

Ik vind het een verschrikkelijk gebouw. De Vijzelstraat verdient beter.

 Rene Bennekers 16/6/2013 18:18:41

De grootste uitdaging bij dit gebouw vind ik het aantrekkelijk maken van de portico's op de begane grond. Het heeft altijd zo'n rommelig beeld gegeven.

 Peter Poelstra 15/6/2013 14:25:34

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.