Meningspeiling

Mogen woningen worden verhuurd aan toeristen?

Steeds meer woningen zijn in gebruik als vakantieverblijven.

Amsterdam krijgt steeds meer te maken met vakantieverhuur van woningen aan toeristen. Behalve Airbnb zijn er nog ongeveer vijftig andere internetaanbieders en het gaat inmiddels om flinke aantallen. Het lijkt op het eerste gezicht geen probleem dat mensen hun huis tijdens hun vakantie aan anderen verhuren, maar dat vriendelijke gebruik verwordt steeds meer tot een verdienmodel waarbij schaarse woonruimte commercieel te gelde wordt gemaakt. In sommige straten wonen bijna geen gewone bewoners meer. Dit is ongezond voor de stad, omdat de sociale cohesie in de buurten te gronde gaat. Bovendien is vakantieverhuur een van de redenen waarom de woningprijzen in Amsterdam zo ongezond hoog worden. Daardoor wordt het voor mensen met een modaal inkomen steeds moeilijker in Amsterdam te kunnen wonen.

De gemeente Amsterdam zet verschillende middelen in om het onheil te keren. Zo wordt binnenkort een meldingsplicht voor verhuurders van vakantiewoningen ingevoerd zodat de handhaving wordt vergemakkelijkt. Ook streeft men naar verkorting van de maximale verhuurtermijn van 60 naar 30 dagen per jaar. De VVAB steunt dergelijke maatregelen.

Wat is uw mening?

Uitslag van de meningspeiling

Mogen woningen worden verhuurd aan toeristen?

1. Nee, woningen zijn bedoeld om in te wonen.

55%

2. Ja, maar dan hooguit 30 dagen per jaar.

28%

3. Ja, maar dan hooguit 60 dagen per jaar.

8%

4. Ja, waarom niet?

7%

5. Geen / andere mening

1%

n=734

Het is vandaag 21/02/2020.
Deze meningspeiling is gestart op 23/07/2017.

Bij de aanbieding van zo'n tweeduizend inspraakreacties voor de meldplicht sprak VVAB-bestuurslid Fred Kramer de volgende woorden:
De VVAB is helemaal niet blij met de door de gemeente gelegitimeerde vakantieverhuur, die door commerciele uitponding behoorlijk uit de hand gelopen is. Wij bepleiten verdergaande maatregelen dan invoering van een meldplicht. Maar als door AirBnb, nota bene een contractpartij van de gemeente, onder het mom van bescherming van de privacy, actie ondernomen wordt om een meldplicht tegen te gaan, zodat een effectieve controle niet goed mogelijk is, dan kiezen wij zonder enige aarzeling voor steun aan de gemeente. En met ons vele bewoners die zich dagelijks geconfronteerd weten met de disbalans tussen wonen, werken en verblijven in deze stad.
[Meer lezen]

Woningen zijn bedoeld om te wonen. Alleen als de hoofdbewoner zelf voor vakantie in bv het buitenland tijdelijk bv 3 weken zijn woning ruilt moet dat mogelijk blijven.

 René Spijker op 10/9/2018 om 11:03:15: 'Nee, woningen zijn bedoeld om in te wonen.'

Ik wil ook mijn huis verhuren Heb jij een lijst met de top 10 internetaanbieders?

 Giegie op 10/9/2018 om 05:05:24: 'Geen / andere mening'

Er zijn meer dan genoeg hotels en hostels. Amsterdam moet zich sowieso richten op toeristen die geen overlast geven. De feestvierders maken heel veel gebruik van particuliere woningen.

 d. de zeeuw op 5/9/2018 om 13:56:53: 'Nee, woningen zijn bedoeld om in te wonen.'

mijn mening is dat verhuur of woningruil toegestaan moet zijn, maar niet als dit verhuur betreft voor 1 of meerdere dagen. Twee of drie weken is geen probleem en concurreert niet met hotels e.d. Toeristen die wat langer verblijven (een keer per jaar) storen overige gebruiksfuncties ook niet.

 Bastiaan Driessen op 13/6/2018 om 09:52:46: 'Ja, maar dan hooguit 30 dagen per jaar.'

oops

 Mike Brosjes op 28/5/2018 om 09:31:50: 'Nee, woningen zijn bedoeld om in te wonen.'

De stad is om te leven, maar naar een mooie stad komen toeristen. Wanneer deze de inwoners overmatig in hun levenssfeer gaan belemmeren moet de toestroom van toeristen beperkt worden.
Verhuren aan toeristen niet toestaan is een mogelijkheid om de toeristenstroom te beperken.

 Boed Marres op 13/5/2018 om 10:00:04: 'Nee, woningen zijn bedoeld om in te wonen.'

30 dagen vind ik prima.

 Theadevegte op 10/5/2018 om 08:54:32: ''

als je zelf weleens in een andere stad, in Nederland of daar buiten, verblijft en dan het liefst 'onder de mensen' - dan snap je dat een paar dagen verblijven in een woning in Amsterdam een ''ultieme' ervaring kan zijn - dus met mate toestaan en niet aan commerciële partijen

 Aart Janszen op 9/5/2018 om 13:02:40: 'Ja, maar dan hooguit 30 dagen per jaar.'

Hier in die piepkleine Jordaanhuisjes waren de toeristen een ware PLAAG. Ons wonen werd een nachtmerrie. Gelukkig is na enorm klagen de wisselwoning uit ons portiek gehaald en kwamen er bewoners, die dit nauwelijks [legaal toeristen huisvesten] meer doen. Alles kwam hier voor! Onderverhuur, tijdelijk een ander op je woning en gasten herbergen uit het buitenland, die er een puinhoop van maakten. Een van de bewoners had 12 gasten op 40 vierkante meter. Alle overige bewoners wilden wel verhuizen. Dit gaat allemaal altijd te ver en grenzen worden niet in acht genomen, men doet maar wat uit geldzucht. Het heeft ons 10 jaar gekost om nu even op adem te komen. Maar wat hangt ons boven het hoofd? Onze woningen lenen zich niet voor tijdelijke verhuur aan anderen. Die gasten komen dronken thuis en begrijpen niets van de Nederlandse cultuur en regels voor nachtelijke rust. De vervuiling in het trappenhuis liep de spuigaten uit. Erover klagen is zinloos. De handhaving ontbreekt. Ik ben positief over toeristen, die zijn welkom, maar alsjeblieft niet meer in kleine huisjes. Ouderen met ziekten worden gedwongen om thuis te blijven wonen en hebben handen vol aan het verhuurbeleid. Dit druist in tegen ons woonrecht, waarvoor regels gelden. Ik zie liever geen gasten meer in onze poppenhuisjes. Het werkt niet en is een enorme overlast geworden.

 A. van Doormaal op 29/4/2018 om 12:46:57: 'Nee, woningen zijn bedoeld om in te wonen.'

Gezien de schaarste op de woningmarkt mag woonruimte daaraan niet worden onttrokken.

 M. Emeis-Stolk op 14/3/2018 om 17:51:54: 'Nee, woningen zijn bedoeld om in te wonen.'

Nee. Toeristen kunnen gebruik maken van de hotels, b&b, youthhostels en andere faciliteiten maar geen woningen. Woningen zijn om in te wonen. De kwaliteit van de leefomgeving gaat achteruit door woningen beschikbaar te stellen aan toeristen. Tevens zorgt dit voor ongewenste effecten (beschikbaarheid huizen, teloorgaan van sociale cohesie, stijgende huizenprijzen, overlast, low budget touristen enz.)

 Michel Peerenboom op 6/3/2018 om 13:50:22: 'Nee, woningen zijn bedoeld om in te wonen.'

Ik vind het een tekortkoming dat niet vermeld is dat sociale huurwoningen die eigendom zijn van een woningcooperatie sowieso niet aan toeristen mogen worden verhuurd!(en dat zijn er nog al wat in Amsterdam)

 Th.M. van der Kroon op 5/3/2018 om 15:50:21: 'Geen / andere mening'

Woningen mogen wat mij betreft idd worden verhuurd, maar niet langer dan 60 dgn per jaar. Alleen laat dit ook mogelijk zijn voor mensen die huren. Waarom alleen huizenbezitters! Rijken worden hierdoor alleen maar rijker terwijl mensen in een huurwoning misschien best een extra zakcentje kunnen gebruiken.

 M de J op 8/2/2018 om 10:47:00: 'Geen / andere mening'

Amsterdam moet niet overstroomd worden door toeristen

 Jeanne Potters op 27/1/2018 om 04:37:50: 'Ja, maar dan hooguit 30 dagen per jaar.'

Als de woning je eigendom is, dan wel. Maar ben je zelf huurder, dan geef je blijk de woning zelf niet nodig te hebben.
Iets anders is Huizenruil, waarmee je 1-op-1 ruilt met iemand anders.

 Jan Fraijman op 7/1/2018 om 14:19:50: 'Nee, woningen zijn bedoeld om in te wonen.'

Woningen zijn bedoeld om in te wonen, maar er moet ook de mogelijkheid zijn om onder voorwaarden te verhuren. Maximaal 30 dagen per jaar lijkt me daarom een faire manier om mensen van buitenaf een mogelijkheid te geven, Amsterdam een beetje als een Amsterdammer mee te maken. Ik vind het ook charmant om zelf in een woning van iemand te zitten als ik in een buitenland ben. En om een huiseigenaar te straffen met het volledig verbieden van vakantieverhuur is niet des Amsterdams.

 Bas H op 2/1/2018 om 13:17:12: 'Ja, maar dan hooguit 30 dagen per jaar.'

Het woord woning zegt het al, om in te wonen. Er zijn zoveel jonge mensen die op zoek zijn naar een huis en graag in de stad willen wonen. Zij moeten ook een kans krijgen. Toeristen kunnen overnachten in hotels, jeugdherbergen, campings en noem maar op. We hebben er genoeg en die zijn daar speciaal voor ingericht.

 Alex Wijsman op 2/11/2017 om 15:58:01: 'Nee, woningen zijn bedoeld om in te wonen.'

Als jonge amsterdammer heb je het al moeilijk genoeg op de woningmarkt. AirBnb ( weer zo'n fraai amerikaans exportprodukt ) heeft er voor gezorgd dat de kans op een betaalbare woning tot praktisch nihil is gereduceerd. Woningen zijn er om in te wonen.

Cees Goossen.

 Cees Goossen op 18/10/2017 om 20:44:38: 'Nee, woningen zijn bedoeld om in te wonen.'

Als het om een hele woning gaat MAX. 60 dagen, maar gewoon een kamer verhuren aan toeristen en of studenten moet blijven kunnen met toezicht van de eigenaar. Vroeger ging dit in toeristische gebieden ook wel via de regionale VVV die daarvoor provisie opstreek. Niks nieuws onder de zon.

 Jan Klinkenberg op 14/10/2017 om 09:49:24: 'Ja, maar dan hooguit 60 dagen per jaar.'

Geen verhuur meer van woningen aan toeristen.Elke woonruimte moet voor Amsterdammers beschikbaar zijn om te wonen. Onze kinderen maken na 10 jaar op de wachtlijst, nog steeds geen kans op een betaalbare huurwoning.

 erik van den corput op 26/9/2017 om 00:35:02: 'Nee, woningen zijn bedoeld om in te wonen.'

Bij het verhuren van woningen heeft dit ongetwijfeld invloed op de oorspronkelijke inrichting van de woningen en het sociaal contact in de buurt. Dit heeft "vervreemding" van de eigen bevolking tot gevolg!

 FRANS GHYSSAERT op 14/9/2017 om 07:46:09: 'Nee, woningen zijn bedoeld om in te wonen.'

De toerist moet worden ondergebracht in hotels, er zijn hotels in vele catogerien.In woningen moet je wonen of anders aan anderen verkopen

 A.F.M.Jacques op 8/9/2017 om 10:56:43: 'Nee, woningen zijn bedoeld om in te wonen.'

Nee, woningen zijn om te wonen.momenteel loopt het verhuren uit de hand

 G.Bots Giebels op 31/8/2017 om 22:04:52: 'Nee, woningen zijn bedoeld om in te wonen.'

ben het eens met bovengenoemde

 Hans telman op 26/7/2017 om 21:02:09: 'Nee, woningen zijn bedoeld om in te wonen.'

Ik ben tegen vakantieverhuur. Ik vind het jammer om te zeggen, want een belangrijke reden dat ik van Amsterdam hou, is onze vrijheid, en ik hou niet van teveel verbieden.
Maar de last van toeristen wordt gewoon te groot. En als ze nou kwamen om de stad te leren kennen. Maar nee, ze komen voor de coffeeshops, de hoeren, de Heineken experience, misschien nog Van Gogh en En Frenk en een rondvaart via die verduivelde toeristenloketjes-winkeltjes waar ze op hun huurfietsje naartoe zwalken.
En zelfs dat zou nog niet zo erg zijn, als ze een beetje zuinig op de stad zouden zijn. Maar ze hebben geen enkel belang in de stad, 't interesseert ze allemaal niks. Dus ze gooien al hun afval op straat, maken herrie tot diep in de nacht, en hebben het nu voor elkaar dat de Stadsreinigingsdienst (geprezen zij hun naam) via de gemeente heeft gezegd: helemaal NIET meer barbecuen in het Vondelpark. Omdat ze het zat waren dat ze na elke zomeravond 's ochtends ongeveer het hele park konden gaan herbouwen. Weg de gezellige zwoele zomeravonden in het Vondelpark, met dank aan de toeristen. Wij ruimden wel altijd onze troep op, tot het laatste snoeppapiertje. Dus van mij mag het toerisme en het verhuur van Amsterdamse huizen als vakantiewoning ingeperkt respectievelijk verboden worden.
Ik moest laatst naar Kenya. Daar moet je op het vliegveld ter plekke gewoon 50 euro aftikken voor je toeristenvisum. Zou ik hier ook wel willen. Maar dat zal wel weer niet kunnen wegens regels van de vermaledijde EU.

 Bert de Jong op 24/7/2017 om 12:50:11: 'Nee, woningen zijn bedoeld om in te wonen.'

De stad is al en wordt steeds meer onleefbaar voor de bewoners door al die AirBnB toeristen. Ons stadsbestuur en de mensen die hun huis via AirBnB verhuren zijn teveel met hun eigen belang en het geld bezig dat er binnenkomt en kijken daardoor niet naar het gezamenlijke belang van een leefbare stad.

 ineke op 24/7/2017 om 12:05:18: 'Nee, woningen zijn bedoeld om in te wonen.'

geldt voor de gehele stad; tussenoplossingen blijken onuitvoerbaar

 Jos Beelen op 23/7/2017 om 16:43:52: 'Nee, woningen zijn bedoeld om in te wonen.'

In de reguliere airbnb kritieken missen nog wat punten m.i.
De handhaving is en zal nooit toereikend zijn. De intense airbnb bezetting in A'dam, waaronder rondom mijn vorige woning hebben mij mijn huis doen verlaten ( for the record ben geboren en getogen Adammer en wel wat gewend) Ondanks de hoge huizenprijzen werkt dit fenomeen ook nadelig op jouw woningwaarde. Tenzij het is toegestaan in jouw vve en je 'mazzel' hebt aan een airbnbopkoper te kunnen verkopen. Wie koopt er immers een woning in een pand waar structureel boven en onder toeristen huizen. Maar als het niet is toegestaan bijv door de VVE ( een goede zaak jn mijn ogen ) werkt het dus averechts en kan je huis zelfs onverkoopbaar worden. En handhaven blijkt niet ontoereikend /ineffectief. Dan zit je dus letterlijk gevangen
inmiddels getracht een woning te vindne jn Amsterdam. Bij praktisch alle minimaal 50 woningen die ik heb gezien werd er omheen geairbnb'ed. Nergens ben je meer veilig als je het niet trekt om continue naast een hotel te leven, met gemeenschappelijk opgang. Het wordt ook alleen maar erger . Het is simpelweg te lucratief . De risico's zijn er ook. Men verzekert zich niet en bij brand of andere schade is de eigenaar niet gedekt en de buren dus de dupe. De risico's zij groter dan men denkt; er wordt door airbnbleden ook doorverhuurd zonder dat je je dat bewust bent. Zit er geen stelletje in je huis maar 6 blowende Italianen . Het is een schande dat het recht van wonen zo verkwanseld wordt.

 Sonja op 23/7/2017 om 15:27:19: 'Nee, woningen zijn bedoeld om in te wonen.'

Wat zijn toeristen? Mijn ouders deden in vakanties wel eens aan woningruil of iets dergelijks. Enige manier om een vakantie te bekostigen. Waren we met z'n allen dus toeristen. Hele nette wel.

 Loes Buisman op 23/7/2017 om 14:52:32: 'Ja, maar dan hooguit 30 dagen per jaar.'

De max 30 of max 60 dagen is veel te eenvoudig te omzeilen. Dus dan maar niet toestaan, of begrenzen tot er handhavers genoeg zijn. De listing op een ander huisnummer zetten en in de last minute email aan de huurder het goede adres doorgeven is één van de trucs.

 Jaap den Dulk op 23/7/2017 om 14:31:27: 'Ja, maar dan hooguit 30 dagen per jaar.'

Er is een aspect dat in het debat hierover nauwelijks aan de orde komt. In mijn omgeving zie ik ook dat mensen soms hun huur niet meer kunnen betalen doordat die langzamerhand schrikbarend hoog wordt of doordat ze door de een of andere oorzaak in inkomen achteruit gaan. Ze verhuren daarom noodgedwongen tijdelijk een kamer of hun woning om zelf het hoofd boven water te houden.

 Peter van der Pouw Kraan op 23/7/2017 om 12:00:49: 'Ja, maar dan hooguit 60 dagen per jaar.'

Een woning is voor wonen en is geen hotel of b&b.

 Rob Hutter op 23/7/2017 om 12:00:09: 'Nee, woningen zijn bedoeld om in te wonen.'

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Nog geen lid?

Bent u nog geen lid? Door lid te worden, ontvangt u de email-nieuwsbrief om op te hoogte te blijven van activiteiten van onze vereniging en van ontwikkelingen in de binnenstad. U kunt dan ook reageren op onze artikelen en de pagina's op deze website.
[Lid worden]