Ja, ik wil iemand een cadeauabonnement geven!

Wie een steentje wil bijdragen aan de bescherming van het unieke Amsterdam - nog steeds één van de mooiste steden van de wereld - geeft zijn kennissen een cadeauabonnement op Binnenstad. Als u iemand opgeeft, ontvangt u het welkomstgeschenk als beloning!

Let op: Standaard gaat het welkomstgeschenk naar de aangever, u dus. Het nieuwe lid krijgt in ieder geval het laatste nummer van Binnenstad. Indien u echter wilt dat niet u, maar het nieuwe lid het welkomstgeschenk ontvangt, kunt u de optie beneden uitvinken.
Let op: Standaard wordt een cadeauabonnement maar één jaar gegeven: het volgende jaar gaat het nieuwe lid contributie betalen. Indien u iemand een permanent cadeauabonnement geeft (d.w.z. u betaalt tot opzegging élk jaar), kunt u de optie beneden uitvinken.

Uw gegevens
Titel:
Voorletters: (*)
Voornaam: (*)
Tussenvoegsel:
Achternaam: (*)
Geslacht: Man Vrouw
Geboortedatum:
Straat: (*)
Huisnummer: (*)
Postcode: (*)
Plaats: (*)
Land:
Telefoon:
Ik ben lid van de VVAB:
Lidnummer: (staat op etiket bij 'Binnenstad')
Ik ontvang het geschenk:
Eénmalig cadeau:
Email-adres:
Als u uw email-adres opgeeft, ontvangt u per email een bevestiging.
Eventuele opmerkingen:
Gegevens van het nieuwe lid
Titel:
Voorletters: (*)
Voornaam: (*)
Tussenvoegsel:
Achternaam: (*)
Geslacht: Man Vrouw
Geboortedatum:
Straat: (*)
Huisnummer: (*)
Postcode: (*)
Plaats: (*)
Land:
Telefoon:
Email-adres:
Het nieuwe lid is:

Contributie: € 35,- per jaar; jonger dan 25: € 20,- per jaar.
Gezinsleden betalen € 10,-. (Er wordt altijd maar één Binnenstad op één adres gestuurd.)
Bedrijfslidmaatschap: € 150,- per jaar.
Lidmaatschap voor het leven: € 500,-.
N.B.: Het verenigingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar. Beëindiging lidmaatschap is ook per kalenderjaar.


BEVEILIGING Helaas worden we geplaagd door spam. Als beveiliging vragen wij u de volgende twee getallen op te tellen: 7 en 7 maakt


(*) Verplicht in te vullen velden.

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

De VVAB heeft sinds 1 januari 2008 de officiële status Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Dit houdt in dat de vereniging geen erfbelasting of schenkbelasting over erfenissen en schenkingen hoeft te betalen. Ook mogen wij u verwijzen op de mogelijkheid een zogenaamde periodieke gift te doe, die dankzij de ANBI-status van onze vereniging fiscaal aftrekbaar is.

Betaling t.n.v. de vereniging: IBAN rekeningnummer NL67INGB0001775369

Gezinslid opgeven

Het is ook mogelijk een gezinslid op te geven als lid van de vereniging. Hij of zij betaalt dan een gereduceerde contributie.

[Gezinslid maken]