Aanmeldformulier cadeauabonnement

Wie een steentje wil bijdragen aan de bescherming van het unieke Amsterdam - nog steeds één van de mooiste steden van de wereld - geeft zijn kennissen een cadeauabonnement op Binnenstad. Als u iemand opgeeft, ontvangt u, als u daar prijs op stelt, een boek als beloning!

Het cadeauboek is Amsterdamse stijlkamers binnen de Singelgracht van Hans Tulleners en Peter Quatfass, een bijzonder fraai vormgegeven boek over monumentale interieurs in de Amsterdamse binnenstad in een speciale uitgave voor de VVAB. Het nieuwe lid krijgt ook een welkomboek.

Let op: Standaard wordt een cadeauabonnement voor één jaar gegeven: het volgende jaar gaat het nieuwe lid contributie betalen. Indien u iemand een permanent cadeauabonnement geeft (d.w.z. u betaalt tot opzegging élk jaar), kunt u de optie 'eenmalig' beneden uitvinken.

Uw gegevens


(als u dat weet; staat op etiket bij 'Binnenstad')

Als u uw email-adres opgeeft, ontvangt u per email een bevestiging.

Gegevens van het nieuwe lid

Contributie: € 35,- per jaar; jonger dan 25: € 20,- per jaar.
Leden zonder blad / gezinsleden betalen € 10,-. (Er wordt altijd maar één Binnenstad op één adres gestuurd.)
Bedrijfslidmaatschap: € 150,- per jaar.
Lidmaatschap voor het leven: € 500,-.
N.B.: Het verenigingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar. Beëindiging lidmaatschap is ook per kalenderjaar.
BEVEILIGING
Helaas worden we geplaagd door spam. Als beveiliging vragen wij u de volgende twee getallen op te tellen.

(*) Verplicht in te vullen velden.

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

De VVAB heeft de officiële status Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Dit houdt in dat de vereniging geen erfbelasting of schenkbelasting over erfenissen en schenkingen hoeft te betalen. Ook mogen wij u verwijzen op de mogelijkheid een zogenaamde periodieke gift te doe, die dankzij de ANBI-status van onze vereniging fiscaal aftrekbaar is.

Betaling t.n.v. de vereniging: IBAN rekeningnummer NL67INGB0001775369

Gezinslid opgeven

Het is ook mogelijk een gezinslid op te geven als lid van de vereniging. Hij of zij betaalt dan een gereduceerde contributie.

[Gezinslid maken]