Amsterdam Cursus

In deze cursus wordt een schets gegeven van de geschiedenis van Amsterdam. De cursus is bedoeld voor alle Amsterdam-liefhebbers die hun stad beter willen kennen. De cursus bestaat uit acht avondcolleges op academisch niveau, maar is voor iedereen goed te volgen. Uit de evaluaties blijkt dat de cursus bijzonder goed wordt ontvangen.

In de cursus worden enkele belangrijke episodes in de geschiedenis van Amsterdam besproken. Het doel is inzicht te verschaffen in het ontstaan en de ontwikkeling van de stad, waarbij het uitdrukkelijk ook om het karakter en de identiteit van onze stad gaat. De verhalen worden op spannende wijze verteld, aan de hand van verslagen van ooggetuigen en prenten.

[Programma]

Op de cursusavonden zal veel en fraai, vaak uniek, beeldmateriaal worden getoond. Er zal volop gelegenheid zijn voor het stellen van vragen. Er wordt een literatuurlijst verstrekt, met verwijzingen naar PDF-bestanden die tezamen een reader vormen.

Walther Schoonenberg (Amsterdam 1957) heeft kunstgeschiedenis gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Hij is al jarenlang als architectuurhistoricus verbonden aan de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB).

Kosten: € 150,- voor leden, € 180,- voor niet-leden, inclusief koffie/thee en een digitale reader (PDF-bestanden). Indien u geen lid bent, kunt u beter eerst lid worden en u dan voor de cursus opgeven, aangezien dat even duur is.

Na afloop van de cursus wordt in overleg met de cursisten een excursie georganiseerd. Dit is bij de cursusprijs inbegrepen.

Acht cursusavonden over de geschiedenis van Amsterdam

In deze cursus geeft Walther Schoonenberg een schets van de geschiedenis van Amsterdam. De cursus is bedoeld voor alle Amsterdam-liefhebbers die de geschiedenis van hun stad beter willen kennen.

De cursus vindt plaats op de volgende avonden:

1. Do 18/11
2. Do 25/11
3. Do 20/1
4. Do 27/1
5. Do 3/2
6. Do 10/2
7. Wo 16/2 (let op: eenmalig op woensdagavond)
8. Do 24/2

Vanwege de thans geldende avond-lockdown zijn de cursusavonden van 9 en 16 december gecancelled en schuiven alle onderwerpen op en zijn twee nieuwe data bepaald na 10 februari.

Locatie/tijd: Huis de Pinto, Sint Antoniesbreestraat 69, 20.00-21.45 uur (met een pauze halverwege). Let op: De cursus begint exact om 20.00 uur! Zaal open om 19.00 uur. Kom a.u.b. op tijd vanwege het controleren van het coronatoegangsbewijs.

Toegangsregels in verband met corona
Bij de ingang wordt een 'coronatoegangsbewijs' gevraagd. Een papieren of digitaal coronatoegangsbewijs (QR-code) kan op drie manieren worden verkregen of aangemaakt: 1. Op basis van een negatieve testuitslag, 2. Op basis van een herstelbewijs na besmetting, 3. Op basis van een vaccinatiebewijs. Deelnemers die voor hun toegangsbewijs een beroep willen doen op 'testen voor toegang' kunnen terecht op: https://www.testenvoortoegang.org/ NB: Hiervoor dient tijdig een afspraak te worden gemaakt.
Verder verzoeken wij u op de cursus zoveel mogelijk 1,5 m afstand te houden. En het spreekt voor zich dat u thuis blijft bij klachten of bij een positieve zelftest.

[Programma]

VOLGEBOEKT

Let op. U wordt pas op de deelnemerslijst geplaatst wanneer het cursusgeld op onze bankrekening staat.

Het betreft hier alleen de geschiedeniscursus. De architectuurcursus wordt dit jaar gegeven voor de Vrienden van de Stadsherstel. Zie: Exclusief voor onze vrienden.

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Programma

[Cursus geschiedenis]