Tien jaar Diogenes

Op 25 mei 1970 bestaat de Stichting Diogenes tien jaar. Het begon in 1960 met een telefoontje van Monumentenzorg aan de kunstenaarsvereniging Arti et Amicitiae, of men geen schilder of beeldhouwer wist voor een leegstaand winkelhuisje in de Jordaan, een 18de eeuwse klokgevel. Voor 4000 gulden én dan natuurlijk de herstelkosten. Toen alle gepolste liefhebbers tegen dat herstel opzagen - terecht, zoals later bleek! - ontstond uit pure ergernis dat het huis anders gesloopt zou worden, ineens het plan om er een stichting voor op te richten, Diogenes genoemd naar de straatarme filosoof die in een ton woonde. Er was zeker wel een ton nodig! Met pijn en moeite zijn de f 4000,- voor die eerste aankoop bij elkaar gebracht. De restauratie kostte ruim f 48.000,- waarvan het grootste deel uit subsidie terugkwam, de rest uit een hypotheek.
Eerste restauratie van de Stichting Diogenes: Eerste Tuindwarsstraat 19 (1961).

Tien jaar later heeft Diogenes 25 als bouwvallen gekochte monumenten in Amsterdam hersteld. Daarin zijn 56 woningen, waar mogelijk met atelier, 4 bedrijfsruimten, 1 muziekzaal, 1 theater-restaurant. Dat lijkt heel wat, maar het is nog weinig in verhouding tot de ± 250 ingeschreven gegadigden, en het is ook niet genoeg als wij denken aan de honderden bouwvallige monumenten en leeggesloopte plekken in de stad. Verschillende van die lege plekken zijn ontstaan toen Diogenes niet in staat bleek de huizen die er stonden tijdig aan te kopen. Onze stichting is vaak de laatste mogelijkheid om een pand te redden, waar andere instellingen of particulieren geen kans meer zien. Diogenes heeft daarvoor veel geld nodig om te doen wat er van de stichting wordt verwacht. Wij hopen dat het jubileum een krachtige duw in die richting geven zal door talrijke schenkingen, extra-contributies en door de opbrengst van de verzamelaars-uitgave van Wenckebach's tekeningen.

In tien jaar restaureerde Diogenes deze 25 huizen in Amsterdam.

Diogenes is bovendien meer dan een stichting die gestadig een bezit aan gerestaureerde binnenstadshuizen opbouwt, en een vereniging die hieraan steun verleent. Diogenes is een idee, en een actiecentrum. Andere instellingen voor het behoud van de binnenstad zijn op het Diogenes kantoor ontstaan. Naast de vaste instellingen, met besturen en statuten, zijn er de groepen die zich informeel vormen om een bepaalde actie te ondernemen, zoals de handtekeningen-actie Amsterdaad '75, of de strijd voor de Nieuwmarkt en de Jordaan. Het kantoor van Diogenes wordt beschouwd als informatiecentrum voor mensen die graag in de binnenstad willen wonen, en voor hen die er iets voor willen doen, of in andere steden soortgelijke initiatieven gaan ondernemen. Door dat alles gonst het na 10 jaar Diogenes van de bedrijvigheid in het oude Aalsmeerder Veerhuis aan de Sloterkade.

Geurt Brinkgreve

(Uit: De Lamp van Diogenes 12, maart 1970.)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.