Aankondiging

Bijzondere Ledenvergadering 2022

Agenda

1 Opening

2 Ingekomen stukken en vaststelling van de agenda

3 Notulen van de ALV van 2 april 2022

4 Nieuw beleidsplan. Gehoord de discussie van 25 augustus j.l. heeft het bestuur een beleidsplan opgesteld, waarin de belangrijkste prioriteiten voor de komende periode zijn beschreven.

5 Statutenwijziging. Met behulp van een notaris heeft het bestuur een statutenwijziging opgesteld vanwege de eisen die de Wet Beheer en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) en de ANBI-vereisten stellen.

6 Benoeming van Dingeman Coumou als bestuurslid

7 Rondvraag en sluiting

Datum/locatie: Zaterdag 1 oktober 2022, Keizersgrachtkerk, Keizersgracht 566, 14.00 uur. Zaal open om 13.30 uur.

Na afloop borrel in de Tuinzaal.

Log in met uw account om de achterliggende documenten te bekijken.
Alleen leden kunnen inloggen. Als het niet lukt om in te loggen om deze documenten te bekijken, stuur dan een email.

(Uit: Binnenstad 308, mei/aug. 2022)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.