VVAB pleit voor behoud van paviljoen Theo Bosch op Binnengasthuisterrein

Tot 25 april 2021 was er de mogelijkheid te reageren op het Strategisch Masterplan voor het Universiteitskwartier. De VVAB pleit voor het behoud van BG3, het paviljoen van Theo Bosch op het Binnengasthuisterrein.
Paviljoen van Theo Bosch (foto: Wim Ruigrok)

In een eerdere brief had de VVAB het oordeel van het gebouwtje nog overgelaten aan de monumenteninstanties. Mede naar aanleiding van pleidooien voor behoud van architecten en architectuurhistorici in de media heeft de VVAB zich nu aangesloten bij het voorstel van de Bond Heemschut om het paviljoen te behouden. Het gebouwtje is ook naar het oordeel van de vereniging het behouden waard als een monument van cultuurhistorisch belang.

Theo Bosch behoorde tot de categorie architecten die van de menselijke maat uitgaan. Hij liet zijn ontwerpen reflecteren op de context, waarmee hij zich uitdrukkelijk afzette tegen de modernistische architectuur van zijn tijd die juist geen rekening wilde houden met de stedelijke omgeving. Het is dan ook geen toeval dat Theo Bosch zich aansloot bij het verzet tegen de toenmalige stadsvernieuwing, waaruit ook de VVAB is ontstaan.

De VVAB levert ook kritiek op het voorstel om het Binnengasthuisterrein op te splitsen in twee gebieden met hun eigen sfeer, een bewoners- en universiteitsgebied. Dat is geen versterking maar een verzwakking van de karakteristieke hovenstructuur. Gezien de ruimteclaim van de UvA valt het volgens de VVAB niet te verwachten dat de nieuwbouw zich qua volume en uitstraling goed laat voegen in het historische weefsel, laat staan dat deze meer kwaliteit zal hebben dan het gebouw van Theo Bosch.

Walther Schoonenberg

[Inspraakreactie] (PDF-bestand)

(Uit: Binnenstad 304, jun./aug. 2021)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.