Aankondiging

Extra Ledenvergadering 2018

Woensdag 21 november, 17.00 uur
Oosterkerk, Kleine Wittenburgerstraat 1, 1018 LS Amsterdam

Zaal open vanaf 16.30 uur

17.00-18.00 uur: Huishoudelijk gedeelte (alleen voor leden)

  1. Opening
  2. Vaststelling van de notulen van de ALV van 25 mei 2018.
  3. Begroting 2018 en vaststelling begroting 2019; meerjarenraming 2020-2021.
    Bij de post Personele kosten zijn tevens drie functiebeschrijvingen toegevoegd.
  4. Rondvraag en sluiting

18.00-19.30 uur: Aansluitend vindt - eveneens in de Oosterkerk en dus niet in de Zuiderkerk - de maandelijkse verenigingsborrel plaats.

Bereikbaarheid Oosterkerk

In verband met een herinrichting van de openbare ruimte is de Oosterkerk (Kleine Wittenburgerstraat 1) op dit moment minder goed bereikbaar. Bus 22 rijdt niet over de Kattenburger- / Wittenburger- / Oostenburgergracht langs de Oostelijke eilanden. OV-passagiers moeten van het Kadijksplein naar de Oosterkerk lopen.
Het autoverkeer kan vanaf het Kattenburgerplein wel weer naar de Oosterkerk rijden. Vanaf Molen de Gooyer is de zogenaamde 'Eilandenboulevard' echter voor auto's gesloten.

Kijk ook op: www.amsterdam.nl/bus22 en op: www.amsterdam.nl/projecten/eilandenboulevard/

Log in met uw account om de achterliggende documenten te bekijken.

(Uit: Binnenstad 289, sept./okt. 2018)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.