Brug 303

Vereniging door Gemeente misleid

De Vereniging tekende formeel bezwaar aan tegen de bouwaanvraag voor brug 303 over het Damrak bij het ‘Open Havenfront’ voor het Centraal Station, maar besloot na het negatieve advies van zowel de welstands- als de bezwaarschriftencommissie de strijd te staken. Achteraf gezien is dat geen goede beslissing geweest: van het door de gemeente gedane aanbod voor nader overleg over de vorm van de nieuwe brug is niets terecht gekomen.
De bijna 26 m brede nieuwe Nieuwebrug met de sluis daaronder. Eén van de armen is toegankelijk gemaakt voor voetgangers middels een trappetje. De vereniging had kritiek op de uitzonderlijke breedte van de brug, de aansluiting met de kademuren en de vormgeving van het brughek. De nieuwe brug in het Open Havenfront met daarboven de te verwijderen 'tijdelijke' noodbrug uit 1967 en het eveneens tijdelijke caisson van de metroaanleg.

In het artikel van Hendrik Battjes, die namens de VVAB het advies heeft geschreven en aan de gesprekken met de gemeente heeft deelgenomen, wordt uitgelegd wat de plannen van de gemeente zijn en waarom wij daartegen bezwaar hadden. Het is goed nog even op een rij te zetten wat er precies is gebeurd.
Op 16 maart 2006 diende de vereniging een zienswijze in tegen het bouwplan voor brug 303. Dat werd op 3 juli gevolgd door een pro forma-bezwaarschrift en op 27 juli door een uitgebreide inhoudelijke motivering (zie onze website). Daarin toonden wij aan dat de brug – zelfs met behoud van een rijstrook voor nood- en hulpdiensten – 4,50 à 5,50 meter smaller zou kunnen worden. Op 14 september volgde de zitting van de bezwaarschriftencommissie. Daar namen wij kennis van een nieuw advies van de welstandscommissie waarin de vereniging op inhoudelijke gronden grotendeels gelijk kreeg, maar toch bot ving: de commissie stemde alsnog in met het bouwplan. Op 27 oktober schreven wij op verzoek van de bezwaarschriftencommissie een aanvullend commentaar op dit advies. Het mocht niet baten: de bezwaarschriftencommissie besloot negatief. Opmerkelijk echter was dat deze commissie – geheel in de lijn van de inhoudelijke kritiek van de welstandscommissie – de gemeente opriep “het advies van de welstandscommissie ten aanzien van de vormgeving van de brug ter harte te nemen en te bezien of er mogelijkheden zijn om de vormgeving van de brug bij te stellen”. Op 11 januari liet de vereniging daarom aan B & W weten niet naar de rechter te gaan, maar wel graag in te willen gaan op het aanbod voor nader overleg over de vorm van de nieuwe brug, “in het verlengde van het gesprek dat wij eerder hadden”.
Dat laatste gesprek had plaats op 30 augustus 2006. Hierbij werd de vereniging onder zware druk gezet omdat onze procedure tot tijdvertraging en daarmee tot financiële schade voor de gemeente zou leiden: als de VVAB de procedure zou voortzetten, zou het verbreden van het Open Havenfront tegenover het Centraal Station vanwege de financiële tegenvallers wel eens geschrapt kunnen worden.
Tegelijkertijd werden wij echter uitgenodigd voor nader overleg over vormgevingsdetails – dat was nog wel mogelijk. Daar is het echter nooit meer van gekomen. Op 23 januari kregen wij van de coördinator van het project Stationseiland een email met de volgende inhoud: “De aanvrager van de bouwvergunning is de Noord/Zuid-lijn. Het is ook deze organisatie die voor de uitvoering van brug 303 zorg zal dragen. Ik ga er vanuit dat de Noord/Zuid-lijn zich daarbij houdt aan hetgeen in de bouwvergunning is opgenomen. Dat betekent dat ik weinig mogelijkheden zie, en ook die wens niet heb, om (nu de procedure is doorlopen) de vormgeving van brug 303 opnieuw ter discussie te stellen.”
Op 7 maart hadden wij een gesprek met de Projectgroep Noord/Zuid-lijn. Daar bleek dat vrijwel direct na ons gesprek in augustus de aanbesteding plaatsvond. De conclusie is dat wij te goed van vertrouwen zijn geweest.

Walther Schoonenberg

(Uit: Binnenstad 221, april 2007)

[Halfslachtig ontwerp voor de Nieuwebrug bij CS]

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.