Eerste stap gezet op weg naar een referendum over het opengraven van een gracht

Na de Vijzelgracht is er nu ook een bewonersinitiatief van de grond gekomen voor het opengraven van de Elandsgracht: het Comité Burgerinitiatief ElandsGRACHT. Het comité heeft de eerste stap op weg naar een referendum genomen door 400 handtekeningen in te leveren, aanzienlijk meer dan het voor een Burgerinitiatief vereiste aantal van 250 handtekeningen.

In het door het stadsdeelbestuur opgestelde ‘Plan van Aanpak Inrichting Openbare Ruimte Jordaan’ wordt voorgesteld de Elandsgracht niet open te graven, maar een alternatief winkeliersplan uit te voeren met diagonale overstreekstroken tussen de geparkeerde auto’s door. Het comité stelt echter voor het eerdere stadsdeelplan voor het opengraven van de Elandsgracht uit te voeren in combinatie met een parkeergarage voor 400 auto’s ter compensatie van de bovengronds op te heffen parkeerplaatsen. In een persbericht zegt het comité dat een gracht en winkels heel goed samengaan en dat de schoonheid van de stad álle binnenstadsbewoners aangaat. Het comité ziet het als haar taak aan te tonen dat er een groot draagvlak in de binnenstad bestaat voor het opengraven van grachten. Dit wordt immers bevestigd door de telefonische enquêtes die door de Dienst Onderzoek en Statistiek van de gemeente de afgelopen jaren zijn uitgevoerd – vooral de combinatie van gracht en parkeergarage sprak een ruime meerderheid van de geënquêteerde bewoners bijzonder aan.
Het Burgerinitiatief wordt in januari 2006 in de deelraad besproken. Als de deelraad het Burgerinitiatief afwijst, kan het Comité besluiten een referendum aan te vragen. Alle kiesgerechtigde binnenstadsbewoners kunnen dan hun stem vóór of tegen het opengraven van de Elandsgracht uitbrengen. Om het referendum mogelijk te maken, moet het comité echter eerst nog 4.000 handtekeningen ophalen.

Walther Schoonenberg

(Uit: Binnenstad 215, februari 2006)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.