Laatste woonbotennieuws

Nota 'Visie op het Water' drastisch aangepast

De beleidsnota ‘Visie op het Water’ van het stadsdeel-Centrum is, na de stormachtig verlopen inspraakavond van 7 juni in de Westerkerk, drastisch aangepast. De grootscheepse verplaatsingen van woonboten van de ene naar de andere gracht zijn van de baan. Op een rak op het Singel na, blijft het toekomstige UNESCO-kerngebied (de 17de-eeuwse hoofdgrachten) woonbootvrij. Ook de bewoners van de Geldersekade zijn in verzet gekomen. Daar zouden woonboten een verbetering betekenen voor de sociale veiligheid op straat.

Op de hoorzitting van 18 oktober kwamen opnieuw vele walbewoners inspreken. Naar aanleiding van die inspraakavond heeft de commissievergadering van 3 november j.l. besloten het rak aan het Singel tussen de Korsjespoortsteeg en de Blauwburgwal van woonboten te vrijwaren. Toen bleek dat alleen nog het water voor de Letterenfaculteit wordt bedreigd – met het argument dat daar geen mensen wonen. Toch blijft het inconsequent dat hiervoor een uitzondering wordt gemaakt. Omdat de brug te laag is om onderdoor te varen, kunnen woonboten daar alleen komen door ter plekke te worden opgebouwd of door met een kraan over de Torensluis te worden getild.

De vereniging heeft gesteld dat de statische woonfunctie op het water zowel in het UNESCO- kerngebied als in het middeleeuwse stadshart (Raamgracht en Geldersekade) moet worden teruggedrongen, zeker als de gemeente ervoor kiest om het dynamische gebruik van het water uit te breiden. De Dienst Binnenwaterbeheer heeft nu in een intern rapport laten weten dat de politieke keuzes die gemaakt zijn, ertoe zullen leiden dat in de grachten ‘afbakeningen’ gebouwd moeten worden om de woonboten te beschermen tegen het verkeer op het water.
De ‘Visie op het Water’ beoogt dat vrijwel alle ligplaatsen voor woonboten – op enkele nautische knelpunten na – in een speciaal bestemmingsplan voor het water, een zogenaamd facet- bestemmingsplan, worden opgenomen. De integrale afweging van belangen op en aan het water dient ons inziens echter in het kader van de bestaande bestemmingsplannen gemaakt te worden.

Motie-Spit ondergespit

Van een verplaatsingsgolf van de binnenstad naar de periferie, zoals de vereniging wenst, is vooralsnog nauwelijks sprake. Ook is er voorlopig nog geen zicht op een welstandsbeleid dat recht doet aan de kwaliteit van de historische binnenstad door alleen nog schepen toe te staan en bestaande arken op den duur door schepen te vervangen.
Er is dus helaas geen reden voor blijdschap, al heeft de vereniging – door zij aan zij te staan met de walbewoners, die voor het eerst een factor van betekenis vormen – wel het één en ander bereikt. Een belangrijk lichtpuntje is dat de deelraad definitief afscheid heeft genomen van de zogenaamde Motie-Spit. Deze motie is in 1995 door de gemeenteraad aangenomen en bepleitte een ‘gestructureerde groei’ van het aantal ligplaatsen in Amsterdam. In de binnenstad blijkt dit beleidsuitgangspunt niet uitvoerbaar en ook niet meer wenselijk. Dat betekent dat nieuwe ligplaatsen in de binnenstad bedoeld zijn om knelpunten elders op te lossen. Dat is op dit ogenblik het belangrijkste resultaat van de strijd om het openbare water.

Walther Schoonenberg

(Uit: Binnenstad 214, december 2005)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.