Parkeergarages en keurtuinen

Historische foto van het terrein achter Keizersgracht 365-369, fotograaf onbekend
De voormalige voorzitter T. Hooijmaijers (VVD) van de commissie Bouwen en Wonen van de Centrale Stad stelde op 14 januari 2002 voor om het hele onbebouwde gedeelte binnen de keurblokken een ‘Keurtuinen-bescherming’ te geven. Naar aanleiding hiervan schreef het Stadsblad onder de kop “Binnentuinen Centrum voor bebouwing behoed”: Een politieke meerderheid viert de regels als grote overwinning voor de binnenstad. De nieuwe deelraad krijgt de regels als erfenis en als dagelijks handboek mee voor controles op bouwaanvragen. Het tekent de brede politieke bezorgdheid voor de binnentuinen. Dat geldt niet alleen voor de zogeheten ‘keurtuinen’, maar ook voor tuinen en erven die daar direct aan grenzen.

De werkgroep Keurtuinen van het wijkcentrum d’Oude Stadt dacht dat met dit besluit de werkgroep op haar lauweren kon gaan rusten. Maar dat is helaas niet het geval. Een eigenaar in het keurtuinengebied ging niet akkoord met de toevoeging aan het Bestemmingsplan Westelijke Grachtengordel dat er onder de tuinen tevens een ondergronds parkeerverbod opgenomen zou worden. Hij maakte bezwaar bij Gedeputeerde Staten en de Raad van State en kreeg gelijk. Aan zijn gelijk heeft hij echter niet veel omdat het bestemmingsplan de aan- en afvoer van auto’s bovengronds niet toestaat. Door het Dagelijks Bestuur van de deelraad Amsterdam-Centrum is in het bestemmingsplan hiervoor geen vrijstelling of wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Ook staat in het bestemmingsplan “aan de grachten zijn parkeergarages niet gewenst”.
In het geval waar het hier om gaat, een onbebouwd kavel tussen Keizersgracht 371 en 383, wil de eigenaar een parkeergarage bouwen, terwijl de bewoners van het aangrenzende appartementenblok daartegen zijn. Het aantal ondergrondse parkeerplaatsen (17 of 18!) dat de eigenaar wil realiseren is bovendien 100% boven de norm die de garageverordening hanteert.

Het Dagelijks Bestuur van de deelraad-Centrum wil nu een wijziging in het bestemmingsplan opnemen die het bovengronds aan- en afvoeren van auto’s in het gebied dat in het bestemmingsplan is aangemerkt als tuin mogelijk maakt – zelfs tot achter de rooilijn van de achtergevels. Dit is in flagrante strijd met de doelstelling: het behoud en herstel van de keurtuinen. Op een parkeergarage kan men immers geen bomen planten.
De deelraad moet nog over het voorstel beslissen. Wordt de lijn van het Dagelijks Bestuur gevolgd dan zou voor het eerst in de geschiedenis in een bestemmingsplan voor Amsterdam- Centrum komen te staan dat het gebied met de bestemming ‘Tuinen en Erven’ gebruikt kan worden voor parkeren.

Vera Amende

(Uit: Binnenstad 214, december 2005)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.