Algemene Ledenvergadering 2004

Zaterdag 24 april, 11.00 uur, in de Crypte van het Bethaniënklooster, Barndesteeg 3b

Herenstraat 37-39-41 (Stadsherstel, 1967) Volledige herbouw van winkel-woonhuizen.

11.00-12.30 uur: Algemene Ledenvergadering

De ALV is alleen toegankelijk voor leden.

Agenda

 1. Opening en vaststelling van de agenda
 2. Vaststelling van de notulen en de jaarrekening 2002 van de Algemene Ledenvergadering d.d. 26 april 2003 en van de de Bijzondere Ledenvergadering d.d. 27 september 2003 (zie Binnenstad nr. 202, Binnenstad nr. 203 en de jaarrekening, Binnenstad nr. 204)
 3. Algemeen jaarverslag over 2003
 4. Verslag van de Werkgroep Waakhond
 5. Verslag van de Werkgroep Water
 6. Financieel verslag over 2003, bestaande uit:
  1. Verslag van de kascommissie 2003
  2. Goedkeuring van de jaarrekening 2003
  3. Décharge van de kascommissie
  4. Benoeming van de kascommissie 2004
 7. Begroting 2004
 8. Rondvraag

[Notulen]

12.30-13.00 uur: Pauze/koffie

13.00-13.15 uur: Aanbieding van Phoenix aan wethouder Frankfurther

Een nieuwe publicatie van onze vereniging, PHOENIX, Verdwijnend of herrijzend Amsterdam, wordt aangeboden aan stadsdeelwethouder Guido Frankfurther. Van de legendarische wondervogel Phoenix, die uit de as van zijn brandstapel herrijst, werd de naam geleend voor dit boek over de spectaculaire herleving van de historische binnenstad van Amsterdam in de jaren 1950-1975. De auteurs van het boek zijn Geurt Brinkgreve, Léon Deben, Frans Heddema, Merel Ligtelijn en Peter Prins. Hoe hoog de golven van tegenstrijdige meningen over de toekomst van de binnenstad opspatten komt naar voren in de vraaggesprekken van Merel Ligtelijn met vijf ooggetuigen, twee oud-wethouders en een oud-hoofdambtenaar en twee oud-journalisten.

13.15-14.30 uur: Forumdiscussie naar aanleiding van het boek Phoenix

In de 20ste eeuw werd grote schade aangericht aan de historische binnenstad van Amsterdam. Net op tijd ontstond een herstelbeweging, waardoor de binnenstad als een phoenix uit de as verrees (zie het nieuwe boek Phoenix). Vraagstelling: Is een eindoordeel mogelijk? Is de historische binnenstad verdwenen of verrezen? Wat staat ons nog te wachten? Wat staat ons nog te doen? Welke aanpak is in de 21ste eeeuw nodig?

Deelnemers aan het discussieforum:
Els Agtsteribbe, voorzitter Amsterdamse Raad voor de Monumentenzorg
Leon Deben, deelraadslid en medeauteur van het boek Phoenix
Guido Frankfurther, stadsdeelwethouder Monumentenzorg
Art Zaaijer, voorzitter van Welstandscommissie I (Binnenstad)
Als voorzitter van het forum zal optreden: Walther Schoonenberg, voorzitter VVAB

14.30-15.30 uur: Borrel

(Uit: Binnenstad 204, maart 2004.)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.