Het gat aan de Weteringschans

Hele generaties hebben het stukje tussen de Weteringschans en de Singelgracht naast Paradiso – tussen Weteringschans 6/8 en 10 luidt de officiële aanduiding – niet anders gekend dan als een klein plantsoentje. Of dat ooit bewust als zodanig is ontworpen of gewoon het gevolg is van omstandigheden is niet snel na te gaan. Hoe dan ook, in het bestemmingsplan Leidse- en Weteringbuurt is voor dit terrein de mogelijkheid opgenomen voor een vrijstaand gebouw waarin woningen niet zijn toegestaan. De contouren van het gebouw zijn heel precies aangegeven, voor nieuwbouw nogal ongebruikelijk. Parkeren onder het gebouw en/of de tuin is mogelijk via een planwijziging door de raad.
Maquette van een nieuw ontwerp voor de omstreden locatie aan de Weteringschans, naast Paradiso. De Werkgroep Waakhond wacht verdere uitwerking af.

Medio 2000 is door architect R. Groenendaal een plan gemaakt voor een kantoorgebouw dat, vriendelijk gezegd, bij ons niet erg in de smaak viel. Hoewel het niet eenvoudig is om aan te geven wat hier een passende bebouwing is was het voor ons duidelijk dat het ontwerp van Groenendaal daar niet onder viel. Dat is destijds in dit blad gemeld. De welstandscommissie deelde dat oordeel en de ontwikkelaar heeft er uiteindelijk voor gekozen een andere architect in te schakelen.
Er kwam een ontwerp op tafel van het in Amsterdam niet onbekende architectenbureau Vandenhove, projectarchitect voor dit gebouw de heer De Wispelaere. Een robuust gebouw, zoals van dit bureau mag worden verwacht, met een geheel eigen karakter. Past dit gebouw wel op deze plaats?
De waakhonden hebben in eerste instantie daarover hun twijfels uitgesproken. Het gebouw is sindsdien wel enigszins aangepast, maar behoudt toch heel duidelijk een eigen, van de omgeving nogal afwijkend karakter. Dat is nog het simpelst te omschrijven door de welstandscommissie, die met het plan akkoord is gegaan, te citeren. “De vijfde laag is vormgegeven als een glazen doos omgeven door een sluier van koperen louvres. Als gevolg van het semi-transparante karakter van de louvres blijven de contouren van de betonnen draagconstructie zichtbaar. De gevels van de onderliggende lagen worden afgewerkt met prefab betonelementen in een steenrode kleur met voegen van specie in dezelfde kleur. De balustrades van de balkons worden uitgevoerd in transparant glas en aangebracht als één gebogen plaat per balkon. De commissie is positief over de voorgestelde oplossing voor de top van het gebouw. Het is een interessante oplossing voor een complex probleem. De keuze voor beton als gevelafwerking wordt door de commissie van harte ondersteund. (…) De commissie is van mening dat dit ontwerp tegemoet komt aan haar wens om op deze significante locatie een kwalitatief hoogwaardig architectonisch ontwerp te realiseren. Zij ziet daarom met belangstelling de uitwerking van het plan tegemoet”
De geciteerde uitspraak is inmiddels al twee jaar oud en in die tijd is het stil geweest rond het plan. De economische situatie zal daaraan niet vreemd zijn geweest. Intussen is echter de zaak weer actueel en recent is de procedure voor een planwijzing, nodig voor de geprojecteerde zes ondergrondse parkeerplaatsen, van start gegaan. Dat is voor ons aanleiding om het plan hier te tonen, zodat de lezers zich enigszins een oordeel kunnen vormen. Maar ook om u uit te dagen. Als u dit plan niet acceptabel vindt, iets wat heel goed denkbaar is, kunt u dan voor uzelf enigszins formuleren hoe een bouwplan op deze plaats – tussen Paradiso en de villa’s op nummer 10 t/m 12 en tegenover het gebouw van het Barlaeus en het intussen daarbij horende buurgebouw – er uit zou kunnen zien. Wij vinden dat namelijk een zeer moeilijke vraag.

Herman Pinkse

(Uit: Binnenstad 203, december 2003.)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.