Brug 84

De vele bruggen van Amsterdam worden niet voor niets met nummers aangeduid, maar een nadere omschrijving is toch wel handig. In casu gaat het om de brug over de Singelgracht tussen de Weteringlaan en de Ferdinand Bolstraat. Die brug is hoognodig aan vervanging toe. Bovendien moet de Noord-Zuidlijn hier de Singelgracht passeren en de twee projecten moeten op elkaar worden afgestemd.
Impressie uit het kleurrijke 'Masterplan Weteringcircuit' van het stadsdeel

Uitgebreid is gesproken over de vorm die de brug zou moeten krijgen. De doorvaarthoogte van de huidige brug is zeer beperkt en het is de bedoeling die bij de nieuwbouw te vergroten. Een complicatie daarbij is dat de tramroute moet worden gehandhaafd. Een tram stelt beperkingen aan het aanvaardbare hellingspercentage. Omdat de kruising met de Stadhouderskade voor de Ferdinand Bolstraat niet kan worden verhoogd moet de ruimte voor de helling op de brug worden gevonden. Dat betekent een asymmetrische brug met het hoogste punt aan de kant van de Weteringlaan. Daar ontstaan dan hoge taluds, die met trappen worden afgewerkt.
Onze vereniging is niet echt enthousiast over die verschijningsvorm maar meende dat het belang van het opheffen van de bottleneck voor de scheepvaart hier toch zwaarder moest wegen. Juist tegen dat opheffen is overigens door omwonenden op en aan het water hevig geprotesteerd omdat zij toename van de overlast vrezen. Wij vonden dat een oneigenlijk argument. Er is overlast van het waterverkeer en die moet zeker worden bestreden, maar niet door op zichzelf wenselijke voorzieningen achterwege te laten.
Tijdens de bouw zijn noodvoorzieningen nodig om het verkeer gaande te houden en die eisen tijdens de bouw een grote breedte. Die breedte is in de definitieve situatie, waarin zij niet meer nodig is, gehandhaafd en daartegen heeft de vereniging bezwaar gemaakt, net als de welstandscommissie.
De nieuwe brug is ongeveer 36 m breed. Van die breedte wordt 7,5 m gebruikt voor trottoirs en niet minder dan 8 m voor verschillende tussenbermen. Dat lijkt ons overdadig. De Ferdinand Bolstraat is tussen de gevels niet breder dan 15 m. Omdat de brug zo breed wordt krijgt hij meer het karakter van een plein dan van een brug. Bovendien wordt de continuïteit van de Singelgrachtzone sterker aangetast dan strikt nodig is. Die nadelen wegen naar onze mening niet op tegen het gemak dat een uitvoering van de noodbrug als definitieve brug oplevert.

Herman Pinkse

(Uit: Binnenstad 203, december 2003.)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.