Gezichtsbepalend

De internationale advies- en accountantsorganisatie Deloitte en Touche heeft op verzoek van mevr. Pauline Krikke, wethouder economische zaken, door het Instituut Euricur van de Erasmus Universiteit een onderzoek laten uitvoeren naar de economische betekenis van de Amsterdamse binnenstad in de 21ste eeuw.

Dat is een imposant rapport geworden met veel hooggeleerde citaten, waarin langs verschillende wegen het wiel opnieuw wordt uitgevonden en open deuren omslachtig worden heropend. Het persbericht begint aldus: "De Amsterdamse binnenstad is gezichtsbepalend voor Amsterdam en de gemeenten in de omliggende regio... De lokale overheden en het bedrijfsleven moeten daarbij beter gebruik maken van elkaars kennis". De 'magie van de historische kern' wordt genoemd als de eerste van acht unieke kwaliteiten van de binnenstad. Dat hebben we vaker gehoord.

Michiel Wagenaar schrijft in "Stedebouw en burgerlijke vrijheid", dat het de Franse journalist Havard is geweest die in "Amsterdam et Venise" (1874) het eerst het internationale reizigerspubliek wees op dat unieke karakter. Terwijl hij Venetië in al haar schoonheid zag als een vervallende, dode stad, constateerde hij, hoe Amsterdam weer opnieuw bruiste van activiteit. Het is natuurlijk nuttig dat op het belang van cultuurhistorische kwaliteiten nu eens niet door monumentenzorgers wordt gewezen, maar door economen, met de erkenning dat de morfologische structuur enkele belemmeringen oplevert voor de hedendaagse economie, met name wat de bereikbaarheid per auto betreft. Wááruit die magie van de historische kern nu evenwel precies bestaat en welke inspanning er nodig blijft om die kwaliteit in leven te houden, dàt komt in het rapport niet ter sprake. Die kwaliteiten zijn er nog altijd, al worden ze voortdurend door hebzuchtige ratten aangeknaagd. De afstandelijkheid van de rapporteurs gaat zover dat in de tekst meer dan eens de vermelding van negentiende-eeuwse grachtengordels voorkomt. Dat de grachtengordels enkele eeuwen ouder zijn, is voor de economen van de Erasmus Universiteit nog niet bekend.

Geurt Brinkgreve

(Uit: Binnenstad 176, mei 1999)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.