Raadsadres Larmag-toren

Amsterdam, 20 september 1991

Aan de Gemeenteraad van Amsterdam

Geachte leden van de Gemeenteraad,

De Larmagtoren

Tegen het plan van Larmag Investments om nabij het station Sloterdijk een 187 m. hoge kantoortoren op te richten, bekroond door een 23 m hoge zendmast, maakt onze Vereniging middels deze brief bezwaar. Wij verwijzen hierbij naar het advies nr. 9 (124) dat de Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling op 3 september 1990 aan het College van Burgemeester en Wethouders uitbracht over hoogbouw in Amsterdam. Conclusie 4 van dit advies luidt: "Hoogbouw kent een autonome dynamiek en imago, gestuwd door grondprijzen en rentabiliteit. Het gemeentebestuur dient hierop te anticiperen en deze processen in de hand te houden". Conclusie 9 stelt: "De eigenheid van het landschap rond de stad en van de bestaande stadsgebieden is de belangrijkste toetssteen waartegen hoogbouw moet worden afgezet. De binnenstad neemt daarin een bijzondere positie in, omdat het historische stadsbeeld niet mag worden verstoord".

De Larmagtoren zal overal rondom Amsterdam in het landschap zichtbaar zijn, van Alkmaar tot Utrecht, als een dominerend symbool van ongebreidelde geldzucht en van puberale geldingsdrang, en op tal van plaatsen in de binnenstad reeds vanaf het straatniveau het historische stadsbeeld verstoren, welk verstorend effect vermenigvuldigd wordt op elke hogere verdieping. Ook 's nachts zal deze visuele hinder zich doen gelden door de verlichting die de zendmast nodig heeft als waarschuwing voor vliegtuigen.
Het is bekend dat Larmag erfpachtsrechten heeft op een strook grond waarover de gemeente moet beschikken ten behoeve van het openbaar vervoer, en de gemeentelijke toestemming voor het torenplan vraagt als prijs voor zijn medewerking aan de stationsuitbreiding.
Zou Uw Raad buigen voor de chantagetaktiek, dan zijn verdere discussies over een stedebouwkundig beleid ten aanzien van de grenzen, de toelaatbaarheid en de situering van de hoogbouw overbodig, en dan wordt Amsterdam, dat toch een grote traditie heeft gehad van zorgvuldige schaalbeheersing, overgeleverd aan een wildgroei van maatloze wolkenkrabbers.

Het bestuur van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad

G. Brinkgreve, secretaris
F. Amende, bestuurslid

(Uit: Binnenstad 129/130, sept./okt. 1991)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.