Binnenstad mogelijk niet op Unesco-lijst

Brief aan staatssecretaris van OCW

Aan: Staatssecretaris van OCW,
Mr. M. van der Laan
Postbus 20018
2500 AE DEN HAAG

Betreft: Amsterdamse binnenstad op Werelderfgoedlijst UNESCO

Excellentie,

Uit een bericht in Het Parool hebben wij vernomen dat in de campagne om een Nederlander verkozen te krijgen in het Werelderfgoedcomité van de UNESCO in Parijs beloofd zou zijn dat ons land geen nominaties meer voor de UNESCO-lijst zal indienen, om mogelijke ‘belangenverstrengeling’ te voorkomen.
Er wordt al enkele jaren heel hard gewerkt aan het voorstel om de Amsterdamse binnenstad op te nemen op de UNESCO-lijst. Ambtenaren van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en het gemeentelijk Bureau Monumenten & Archeologie zijn er mee bezig. Het voorstel moet aan uitvoerige voorschriften beantwoorden, en bij het Werelderfgoedcomité in Parijs worden ingediend door het Rijk. In 2004 zou het dan eindelijk zover zijn. Als de berichten juist zijn, dreigt een aantal jaar uitstel van de al in gang gezette nominatie van de Amsterdamse binnenstad. Het uitstel kan zelfs tot afstel leiden, omdat de UNESCO momenteel tot een afronding van de lijst wil komen, nadat alle belangrijke cultuursteden zijn geplaatst en landen de minder belangrijke objecten gaan nomineren. Dat zou buitengewoon ernstig zijn. Ook al heeft Nederland een aantal gebieden of gebouwen op de lijst staan (overigens een zeer klein aantal vergeleken met andere landen), de Amsterdamse binnenstad is van een zodanige mondiale betekenis dat deze niet kan ontbreken op de UNESCO-lijst. In het boek van de Amerikaanse professor Anthony Tung, ‘Preserving the World's Great Cities’, worden zo’n twintig steden besproken en luidt de conclusie dat alleen Amsterdam er in geslaagd is haar historische binnenstad in aanleg en bebouwing te behouden. De binnenstad behoort daardoor tot de grootste en best bewaarde historische stadskernen van de wereld. Als er dus één stad op de UNESCO-lijst thuishoort, dan is het wel de binnenstad van Amsterdam. Sterker: het is merkwaardig dat de binnenstad niet al lang op deze lijst staat en – als zij nu geplaatst zou worden – de hekkensluiter is, na Paramaribo (2002), de witte stad Tel Aviv (2003) en het Mausoleum van Khoja Ahmed Yasawi in Kazakhstan (2003).
Wij zouden graag willen vernemen of het bericht juist is. Als het bericht juist is, zouden wij u willen vragen de lopende procedure voor de nominatie van de Amsterdamse binnenstad ongehinderd door te laten gaan en de binnenstad in 2004 te nomineren. Wij achten de plaatsing van de Amsterdamse binnenstad op de Werelderfgoedlijst van een groter (algemeen) belang dan de tijdelijke aanwezigheid van een Nederlander in het Werelderfgoedcomité. Uitstel noch afstel is een optie. Immers, de procedure voor Amsterdam is al enkele jaren geleden in gang gezet. Tenslotte zouden wij graag over het verdere verloop van de nominatie op de hoogte gehouden willen worden.

Hoogachtend,

Namens de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad,

Walther Schoonenberg
voorzitter

Amsterdam, 24 oktober 2003

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.