Over onze culturele ANBI-status

De Belastingdienst heeft de VVAB de status Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) toegekend. Dit houdt in dat u over uw gift geen belasting hoeft te betalen, dus aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen. Schenken aan de VVAB biedt u dus fiscaal voordeel. De VVAB is bovendien aangemerkt als Culturele ANBI. Dat betekent dat u 1,25 keer het bedrag dat u schenkt als gift mag aftrekken.

Als ANBI-instelling zijn wij verplicht een aantal zaken openbaar te maken op onze website. Die vindt u terug op deze pagina.

 • de naam: Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad, afgekort als VVAB
 • het fiscaal nummer: 0045.90.399
 • het KvK-nummer: 40530305
 • contactgegevens: Aalsmeerder Veerhuis, Sloterkade 21-A, 1058 HE Amsterdam. Zie verder dit contactformulier.
 • de statutaire doelstelling: zie de statuten (PDF-bestand).
 • het beleidsplan, waarin ook onze doelstelling: zie het beleidsplan (PDF-bestand).
 • bestuurssamenstelling, sinds 1 oktober 2022: Govert Janssen (voorzitter), Walther Schoonenberg (secretaris, uitvoerend bestuurslid), Maarten Mol (penningmeester), Dingeman Coumou, Yifat Levron en Betty Nijmeijer.
 • het beloningsbeleid: de niet-uitvoerende (toezichthoudende) bestuursleden ontvangen geen beloning, hoe ook genaamd, en geen vacatiegeld.
 • verslag uitgeoefende activiteiten: zie de algemene verslagen op de jaarlijkse ALV: zie overzicht van ALV's met achterliggende stukken.
 • financiĆ«le verantwoording: zie overzicht van ALV's met de jaarrekeningen over het afgelopen jaar en de jaren daarvoor.
  De laatste jaarstukken zijn vastgesteld op de ALV van 22 april 2023. Zie ook het ANBI-standaardformulier

Meer informatie over de ANBI-regeling vindt u op de ANBI-website.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van een fonds op naam, over fiscaal voordelig schenken of nalaten aan de VVAB? Neem dan contact op met ons kantoor op 020 6172735 of per email of raadpleeg uw notaris. Meer informatie over de ANBI-regeling vindt u ook op: www.belastingdienst.nl.

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.