Home van de VVAB

Monumentenorganisaties bezorgd over metroaanleg

Vorig jaar verzakten op de Vijzelgracht enkele Wevershuizen.
Het Genootschap Amstelodamum, de Bond Heemschut en de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad zijn reeds lang actief op het gebied van het Amsterdamse historische en culturele erfgoed en volgen met zorg de ontwikkelingen rond de Noord-Zuidlijn. In een gezamenlijk raadsadres vragen zij aandacht voor de gevolgen van de aanleg van de Noord-Zuidlijn voor de monumenten van de Amsterdamse binnenstad.

Adequate zekerheden

De metroaanleg lijkt zich volgens de organisaties steeds meer aan beheersbaarheid en garanties te onttrekken. Het bericht dat een volledige risico-analyse van het boren tot dusver niet is gemaakt, baart de organisaties zorg. Daardoor is het zeer wel mogelijk dat de vele aan en rond het tracÚ gelegen monumenten onherstelbaar zullen worden beschadigd. De organisaties noemen de aantasting van de historische binnenstad, die immers is voorgedragen voor de Unesco-Werelderfgoedlijst, onaanvaardbaar.
De organisaties vragen daarom aan de gemeenteraad op grond van welke gegevens serieuze inschattingen zijn gemaakt voor het uitblijven van verdere schade aan het gebouwde erfgoed van de Amsterdamse binnenstad - en in hoeverre bij die inschattingen de specifieke omstandigheden van het direct in aanmerking komende gebouwde erfgoed zijn betrokken. Het geven van adequate zekerheden is volgens de organisaties een voorwaarde om door te kunnen gaan met de metroaanleg.

Eerst beginnen in Zuid

De organisaties steunen de in de deelraad Amsterdam-Centrum gedane suggestie om te beginnen met het boren van de metrotunnel vanaf het station RAI, om ervaring op te doen en conclusies te kunnen trekken over de vraag of het verantwoord is onder de stad door te boren.

Het raadsadres is te downloaden hier:
Raadsadres (15 mei 2009)

Het rapport van de Commissie Veerman is te downloaden hier:
Rapport Commissie Veerman (4 juni 2009)

(WS, 18/5/2009, update 04/06/2009)


Copyright © VVAB. Teksten en afbeeldingen mogen worden overgenomen op voorwaarde van bronvermelding met link, voor zover geen andere bron wordt vermeld.
 
Home van de VVAB