Nieuwsarchief

2008

Minister Plasterk adviseert negatief over Binnengasthuisterrein

Minister Plasterk heeft het stadsdeel een negatief advies gegeven ten aanzien van de sloop van de Rijksmonumenten op het Binnengasthuisterrein ten behoeve van nieuwbouw van de Universiteit van Amsterdam.
[Meer lezen]

Plaatsing kroonlantaarns in de binnenstad begonnen

Eindelijk is het dan zover! Op de Keizersgracht, in het rak tussen de Herenstraat en de Leliegracht, zijn de eerste nieuwe kroonlantaarns geplaatst. Op 6 november werden de nieuwe kroonlantaarns feestelijk onthuld door wethouder Herrema.
[Meer lezen]

Stedenbouwkundige visie op Mr Visserplein vereist

Het gemeentebestuur van Amsterdam wil van de route Weesperstraat-IJtunnel een "autocorridor" maken, d.w.z. een route voor doorgaand autoverkeer voor zoveel mogelijk auto's met een zo hoog mogelijke snelheid. De VVAB is het daar niet mee eens.
[Meer lezen]

Nieuwe bestemmingsplan Haarlemmerplein op onderdelen niet aanvaardbaar

De vereniging heeft in een zienswijze het nieuwe bestemmingsplan voor het Haarlemmerplein op onderdelen niet aanvaardbaar genoemd. Het ambtelijk knoeiwerk dat tot de uitspraak van de Raad van State heeft geleid, leidt tot nieuw knoeiwerk.
[Meer lezen]

Stadsdeel handhaaft orde 2-beleid onvoldoende

De vereniging heeft in een brief aan het stadsdeel gewezen op de gebrekkige bescherming van Orde 2-panden panden die geen monument maar wel waardevol zijn voor het stadsgezicht. Het stadsdeel handhaaft de eigen gestelde regels onvoldoende. Er lijkt de laatste jaren een zekere verslapping te zijn opgetreden.
[Meer lezen]

Opnieuw huizen verzakt door metroaanleg

Opnieuw zijn er op de Vijzelgracht enkele wevershuizen verzakt door de metroaanleg. In juni gebeurde dat al eerder. Ditmaal bedraagt de verzakking 23 cm. De wevershuizen zijn belangrijke door Philips Vingboons ontworpen zeventiende-eeuwse woonhuizen. De vereniging verlangt een herstelplan.
[Meer lezen]

Rozenstraat 72 mag worden gesloopt

De Raad van State heeft het beroep van de vereniging tegen de verleende sloopvergunning van Rozenstraat 72 'gegrond' verklaard: het héle Rijksmonument is beschermd, ongeacht wat er in de redengevende omschrijving staat. Desalniettemin heeft de Raad van State de sloopvergunning niet vernietigd: het Van Houtenpand mag worden gesloopt.
[Meer lezen]

Proefplaatsing kroonlantaarn op Oudeschans

Tien jaar na het begin van de strijd voor de terugkeer van de authentiek-Amsterdamse kroonlantaarn begint de grootscheepse vervangingsoperatie van de huidige plastic kapjes. De Europese openbare besteding van de lantaarns is afgerond. Op de Oudeschans zijn enkele lantaarns als proef geplaatst. In oktober begint de plaatsing van de nieuwe grachtenlantaarns.
[Meer lezen]

Vereniging spreekt zich opnieuw uit tegen bouwplan UvA op Binnengasthuisterrein

De vereniging heeft haar zienswijze kenbaar gemaakt inzake het bouwplan van de Universiteit van Amsterdam voor het Binnengasthuisterrein dat in het stadhuis ter visie is gelegd. Voor de bouw van een nieuwe universiteitsbibliotheek moeten twee Rijksmonumenten worden gesloopt. De vereniging was en blijft vóór behoud van het unieke negentiende-eeuwse ziekenhuiscomplex.
[Meer lezen]

Raad van State verklaart bezwaren Overhoeks ongegrond

De Raad van State heeft uitspraak gedaan over het beroep van de vereniging tegen het bestemmingsplan Overhoeks. De bezwaren werden ongegrond verklaard. Dat betekent dat de gemeente kan gaan bouwen. Er is nu niets meer dat een Manhattan aan het IJ kan voorkomen.
[Meer lezen]

Geen vrijstelling voor keurtuinen

Het stadsdeelbestuur heeft na bezwaren van o.a. onze vereniging het besluit om vrijstelling te verlenen voor het plaatsen van een koelunit in een keurtuin ingetrokken. Daarmee is een gevaarlijke precendentwerking voorkomen voor de aantasting van de beschermde tuinen tussen de Heren- en Keizersgracht.
[Meer lezen]

Vereniging wil geen gras op Rembrandtplein

De vereniging heeft zich in een inspraakreactie uitgesproken tegen het herinrichtingsplan van het stadsdeel voor het Rembrandtplein. Alhoewel de bedoelingen van het stadsdeel goed zijn, gaat het plan niet ver genoeg. De vereniging heeft vooral bezwaar tegen de keuze voor gras op het plein
[Meer lezen]

Vereniging spreekt zich uit tegen ondergrondse parkeergarages in de historische binnenstad

De vereniging heeft zich uitgesproken tegen de aanleg van een ondergrondse parkeergarage onder de Geldersekade. Ook over een veel verdergaand plan, van betonbouwer Strukton, om de gehele binnenstad te onderkelderen met parkeergarages en zelfs ondergrondse wegen, heeft de vereniging gereageerd.
[Meer lezen]

Herengracht 132 in nieuwjaarsnacht afgebrand

In de nieuwjaarsnacht heeft een vuurpijl Herengracht 132 verwoest. Het grachtenpand was een zesraams-breed dubbel huis, in de kern 17de-eeuws, met een voorgevel met rechte kroonlijst en dwarskap uit circa 1790. De brand roept de vraag op of het nog langer verantwoord is vuurwerk af te steken in onze kwetsbare binnenstad. Geef uw mening op onze meningspeiling.
[Meer lezen]

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Bekijk ook de actuele lijst van brieven aan het stadsdeel en zienswijzen.