Nieuwsarchief

2007

Plaats monumentenzorg onder de burgemeester

Wethouder Gehrels wil van het Bureau Monumenten & Archeologie een onderafdeling maken van de Dienst Milieu en Bouwtoezicht. De vereniging heeft hiertegen ernstige bezwaren. Het zou de hoofdstedelijke monumentenzorg marginaliseren. De vereniging heeft een tegenvoorstel gedaan: plaats BMA rechtstreeks onder de burgemeester.
[Meer lezen]

Van Houtenpanden zijn vogelvrij

De Rechtbank Amsterdam verklaarde het beroep van de vereniging tegen de verleende sloopvergunning voor het Van Houtenmonument Rozenstraat 72 ongegrond. De rechterlijke uitspraak toont aan wat de vereniging al vreesde: de Van Houtenmonumenten zijn vogelvrij. De vereniging heeft beroep aangetekend bij de Raad van State.
[Meer lezen]

Vereniging wil welstandsbeleid voor terrassen

De vereniging verzoekt het stadsdeel om een welstandsbeleid voor terrasmeubilair. Daarnaast verzoekt de vereniging het stadsdeel de voor terrassen geldende regels adequaat te handhaven en de nodige maatregelen te treffen om dat mogelijk te maken.
[Meer lezen]

Tunfun op het Mr Visserplein permanent?

De vereniging heeft in een zienswijze over het concept-bestemmingsplan Groot-Waterloo aangedrongen op een onderzoek naar de gewenste ontwikkeling van het Mr.Visserplein. Het destijds als 'tijdelijk' gepresenteerde Tunfun dreigt permanent te worden.
[Meer lezen]

Uitbreiding wonen op het water dreigt

Het stadsdeel wil het uitsterfbeleid voor woonarken beƫindigen en het weer mogelijk maken dat woonarken worden vervangen door woonarken. Op 15 november werd dit voorstel besproken in de deelraadscommissie. Als dit voorstel beleid wordt, komen we nooit van de drijvende schoenendozen af en dreigt een nieuwe uitbreiding van het wonen op het water.
[Meer lezen]

Eerherstel voor Hendrick de Keyser

Onder het motto Eerherstel voor Hendrik de Keyser heeft een aantal Amsterdamse organisaties het gemeentebestuur van Amsterdam verzocht het graf van Hendrik de Keyser in de Zuiderkerk in ere te herstellen.
[Meer lezen]

Bouwvergunning nodig voor brievenbussen

Op verzoek van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad heeft het stadsdeel Amsterdam-Centrum besloten dat voor het plaatsen van nieuwe brievenbussen een bouwvergunning moet worden aangevraagd. Het stadsdeel heeft dat aan TNT Post medegedeeld.
[Meer lezen]

Bouwstop op Amstelstraat

Tijdens de tervisielegging van de verbouwingsplannen van Heineken voor de Amstelstraat hoek Wagenstraat bleek het stadsdeel al toestemming gegeven te hebben om met de werkzaamheden te beginnen. De vereniging vroeg een bouwstop, zodat eventuele zienswijzen in die beslissing kunnen worden meegenomen. Inmiddels heeft de vereniging een zienswijze ingediend.
[Meer lezen]

Vereniging spreekt zich opnieuw uit tegen overkapping binnenplaats Scheepvaartmuseum

Het bouwplan voor de renovatie van het Scheepvaartmuseum is ter visie gelegd. De vereniging heeft zich in een zienswijze uitgesproken tegen de voorgenomen overkapping van de binnenplaats.
[Meer lezen]

Vereniging haalt gelijk bij voorzieningenrechter

De Rechtbank Amsterdam heeft besloten het verzoek van het stadsdeel Centrum een voorlopige voorziening toe te wijzen om het Rijksmonument Rozenstraat 72 te slopen, af te wijzen. Door deze uitspraak kan het Van Houtenmonument niet snel worden gesloopt, voóór de bodemprocedure plaatsvindt.
[Meer lezen]

Rijksdienst probeert herplaatsing geveltop tegen te houden

Rijksdienst voor de Monumentenzorg heeft geprobeerd de herplaatsing van een oude geveltop op Runstraat 4 te beletten. Het stadsdeel heeft dit merkwaardige advies echter naast zich neergelegd. Stadsherstel gaat het vervallen woonhuismonument restaureren.
[Meer lezen]

Rijksdienst wil moderne Haringpakkerstoren

Rijksdienst voor de Monumentenzorg heeft op eigen initiatief en zonder Stadsherstel daarvan op de hoogte te stellen geĆÆntervenieerd in de lopende procedure rond de herbouw van de Haringpakkerstoren. De Rijksdienst wil geen herbouwde maar een eigentijds vormgegeven toren.
[Meer lezen]

Vereniging gaat in beroep bij de Raad van State

De vereniging is in beroep gegaan bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen de beslissing van de provincie Noord Holland om het bestemmingsplan Overhoeks goed te keuren. In dit bestemmingsplan wordt de bouw van vijf woontorens van maximaal 115 meter hoog mogelijk gemaakt.
[Meer lezen]

Plan voor kleurrijke brugverlichting

De gemeente wil de bestaande lampjesverlichting van de historische bruggen in de binnenstad vervangen door moderne contourverlichting in verschillende kleurtinten. In een gesprek met de ambtenaren heeft de vereniging al laten weten ernstige bezwaren te hebben tegen deze 'opleuking' van de binnenstad.
[Meer lezen]

Westertoren weer in het zicht

De Westertoren is na een omvangrijke restauratie weer in het zicht gekomen. De keizerskroon bovenop, het stadswapen halverwege en ook de vazen hebben hun oorspronkelijke 17de-eeuwse kleurstelling teruggekregen. Het resultaat is prachtig te noemen.
[Meer lezen]

Nieuw stadsdeelkantoor naar Food Plaza?

Het Stadsdeel Centrum wil een nieuw stadsdeelkantoor maken in het gebouw achter het Paleis op de Dam, bekend als 'Food Plaza'. Het tot nu toe geheim gebleven negatieve BMA-advies is vrijgegeven. De deelraad wil dat BMA-adviezen voortaan openbaar zijn - een belangrijk en historisch besluit.
[Meer lezen]

Bewoners lopen weg op discussieavond over nieuwe fietsroute Leidsegracht

Op donderdagavond 8 februari 2007 vond een druk bezochte discussieavond over een nieuwe fietsroute over de Leidsegracht plaats. Er kwam veel boze bewoners van de Leidsekade en de Leidsegracht op af. Halverwege de avond verliet een groot deel van de aanwezigen uit protest de zaal.
[Meer lezen]

Keizerskroon op Westertoren heeft blauwe kappen gekregen

Op 18 december 2006 werd het steigerdoek op de Westertoren verwijderd en kon de hele stad de nieuwe kleurstelling van de keizerskroon bewonderen. De keizerskroon heeft de kleur teruggekregen die zij van 1638 tot 1908 had: met blauw kappen en een rode binnenhoed. Het kleuronderzoek dat tot deze kleurstelling heeft geleid is gedaan door architect Walter Kramer.
[Meer lezen]

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Bekijk ook de actuele lijst van brieven aan het stadsdeel en zienswijzen.