Nieuwsarchief

2006

Vereniging pleit voor goede kaders voor nieuwbouw in de Vijzelstraat

De vereniging is er niet voor dat het ABN-AMRO-kantoorgebouw in de Vijzelstraat van Duintjer op de monumentenlijst wordt geplaatst. De vereniging pleit wel voor het stellen van goede kaders waaraan de nieuwbouw van woningbouwvereniging Het Oosten moet voldoen.
[Meer lezen]

Vereniging spreekt zich uit tegen overkapping binnenplaats Scheepvaartmuseum

De vereniging heeft zich in een brief aan het College van B & W uitgesproken tegen de voorgenomen overkapping van de binnenplaats van het Scheepvaartmuseum.
[Meer lezen]

Historische panden in Kinkerbuurt worden bedreigd

De vereniging heeft in een zienswijze bezwaar gemaakt tegen de voorgenomen sloop van waardevolle historische bebouwing aan de Kinkerstraat en de Da Costakade voor een hotel. Daarmee kijkt de vereniging een keer over de stadsdeelgrens van de binnenstad.
[Meer lezen]

Provincie keurt bestemmingsplan Overhoeks af

De vereniging heeft per brief vernomen dat het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland op 11 oktober 2006 heeft besloten het bestemmingsplan Overhoeks op formele gronden af te keuren.
[Meer lezen]

Geschilderd plafond van Keizersgracht 412 dreigt uit Nederland te verdwijnen

Momenteel vinden onderhandelingen plaats over de verkoop van een 17de-eeuws geschilderd plafond uit een Amsterdams grachtenhuis. Het belangrijke plafond dreigt daarmee uit Amsterdam te verdwijnen.
[Meer lezen]

Raad van State vernietigt bestemmingsplan Binnengasthuisstraat op onderdelen

De Raad van State heeft op 27 september het beroep van de vereniging tegen het bestemmingsplan Binnengasthuisstraat hoek Vendelstraat gedeeltelijk gegrond verklaard en vernietigd.
[Meer lezen]

Overhoeks brengt UNESCO-aanwijzing in gevaar

De vereniging heeft bezwaar aangetekend bij de provincie tegen het bestemmingsplan Overhoeks. Dit bestemmingsplan maakt een uitzonderlijke bouwhoogte van 110 m mogelijk, dichtbij de historische binnenstad. Dat brengt de aanwijzing van de binnenstad als UNESCO-Werelderfgoed in gevaar.
[Meer lezen]

Vergissing Weesperstraat niet doorzetten

De vereniging heeft in een raadsadres haar zienswijze kenbaar gemaakt over het ontwerpbestemmingsplan Weesperbuurt. De kritiek van de VVAB richt zich vooral op het mogelijk maken van nieuwe bebouwing aan de Weesperstraat, een straat die door de schaalvergroting van de vorige eeuw al een litteken in het weefsel van de historische binnenstad is.
[Meer lezen]

Vereniging bepleit terugbrengen Lijnbaansgracht op het Leidseplein

De vereniging heeft het stadsdeel gevraagd het terugbrengen van de Lijnbaansgracht op het Leidseplein als één van de mogelijke herinrichtingsvarianten te laten uitwerken.
[Meer lezen]

Belangrijk resultaat van de Werkgroep Waakhond: Bouwplan De Nieuwe Wever drastisch aangepast

Onze vereniging heeft zich samen met buurtbewoner Jan Fraijman op succesvolle wijze weten te verzetten tegen een grootschalig bouwplan in de Weteringbuurt. Het ontwerp is drastisch aangepast.
[Meer lezen]

Els Agtsteribbe voorzitter

Op de ledenvergadering van 22 april werd Els Agtsteribbe gekozen tot voorzitter van de vereniging. Walther Schoonenberg, voorzitter van 1999 tot 2006, is door het bestuur aangesteld als secretaris. Met deze nieuwe bestuurssamenstelling breekt voor de vereniging een nieuwe periode aan.
[Meer lezen]

Trap in Koninklijk Paleis niet 17de-eeuws

Naar aanleiding van een door Het Parool opgeklopte en op feitelijke onjuistheden gebaseerde berichtgeving over de sloop van een vermeende 17de-eeuwse trap in het voormalige stadhuis van Jacob van Campen heeft de vereniging laten weten dat de trap geenszins 17de-eeuws is.
[Meer lezen]

Walmuurvernieuwingen bekritiseerd

Naar aanleiding van enkele onrustbarende berichten over schade aan monumenten ten gevolge van walmuurvernieuwingen in de binnenstad heeft de vereniging een onderzoek laten doen naar het palenplan en de door het stadsdeel toegepaste heimethode.
[Meer lezen]

Eerste nieuwe kroonlantaarns geplaatst

Na de beslissing van de deelraad om kroonlantaarns te gaan plaatsen op de hoofdgrachten, zijn de eerste nieuwe kroonlantaarns geplaatst: op de Reguliersgracht tussen de Prinsengracht en de Falckstraat. De komende vier jaar zullen er nog zo'n 1.750 volgen.
[Meer lezen]

Vereniging in actie tegen hoogbouw

De vereniging heeft in een zienswijze bezwaar aangetekend tegen het bestemmingsplan Overhoeks. Dat bestemmingsplan heeft betrekking op het Shell-terrein aan de overzijde van het IJ tegenover het Centraal Station en maakt hoogbouw mogelijk tot maximaal 110 meter. Het stadsdeel wil een 'Manhattan aan het IJ' realiseren, ten koste van het stadsbeeld van de binnenstad.
[Meer lezen]

Vijzelgracht gaat niet open

In de gemeenteraad van 1 februari sneuvelde het plan om de Vijzelgracht weer open te graven. Bijna de gehele raad zag van haar eerder uitgesproken voornemen af, voornamelijk om financiële redenen. Het maken van de nieuwe gracht zou minimaal € 12 miljoen kosten.
[Meer lezen]

Kroonlantaarn komt terug op de hoofdgrachten

Op 26 januari besloot de deelraad van het stadsdeel Centrum de kroonlantaarn te plaatsen op de belangrijkste grachten van de Amsterdamse binnenstad. Het voorstel van het Kroonlantaarncomité en de VVAB ('variant B3') werd door de deelraad grotendeels overgenomen, op enkele bijzondere locaties na.
[Meer lezen]

Vereniging komt op voor Van Houten monumenten

Naar aanleiding van de sloop van het rijksmonument Rozenstraat 72, onderdeel van de Cluster Schievink, komt de vereniging op voor het behoud van de Van Houten monumenten. Dat zijn panden gebouwd vóór 1940 met oude gebeeldhouwde toppen. De monumenten vormen een belangrijk hoofdstuk in de architectuurgeschiedenis van Amsterdam.
[Meer lezen]

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Bekijk ook de actuele lijst van brieven aan het stadsdeel en zienswijzen.