Nieuwsarchief

2005

Kroonlantaarn komt op de hoofdgrachten

Op 22 december werd bekend gemaakt dat het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel Centrum het voornemen heeft de kroonlantaarn op de belangrijkste grachten van de Amsterdamse binnenstad te plaatsen. In januari 2006 beslist de deelraad definitief over de 'nieuwe grachtenlantaarn'.
[Meer lezen]

Burgerinitiatief Elandsgracht ingediend

Op 15 december werd het Burgerinitiatief Elandsgracht bij de deelraad ingediend, met het daarvoor benodigd aantal handtekeningen. Daarmee is de eerste stap gezet op weg naar een referendum over het opengraven van de Elandsgracht.
[Meer lezen]

Nader onderzoek over opengraven Vijzelgracht

De 'quick scan' van wethouder Van der Horst over het opengraven van de Vijzelgracht is niet besproken in de raadscommissie. Er gaat nader onderzoek gedaan worden. Daarbij wordt het comité 'Vijzelgracht - Entree met kracht' betrokken.
[Meer lezen]

Vereniging bepleit Heritage Center

De vereniging bepleit de komst van een Heritage Center in de Amsterdamse binnenstad. Dit in verband met de komende aanwijzing van de binnenstad op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO. Het gaat om een informatiecentrum over de binnenstad als Werelderfgoed. Het Center zou het beste gehuisvest kunnen worden in het Huis met de Hoofden.
[Meer lezen]

Steun voor Actieplan Luchtkwaliteit

De Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad heeft steun betuigd aan het Actieplan, waarmee de centrale stad de luchtkwaliteit van Amsterdam wil verbeteren. Opgeroepen daartoe door het Milieucentrum Amsterdam en Milieudefensie heeft de vereniging zich bij een grote groep organisaties aangesloten die hetzelfde hebben gedaan.
[Meer lezen]

Geen mogelijkheid meer tot bezwaar

Monumentenorganisaties en andere belangenhebbenden opgelet! Vanaf 1 juli 2005 is er geen mogelijkheid meer voor bezwaar tegen het al dan niet verlenen van een monumentenvergunning. Wel bestaat de mogelijkheid van een beroep bij de rechtbank, maar dan moet een zienswijze zijn ingediend. Bovendien worden alleen de in de zienswijze aangevoerde argumenten door de rechtbank in beschouwing genomen.
[Meer lezen]

Hoorzitting Visie op het Water

Op 18 oktober vond de hoorzitting plaats over de Visie op het water van het stadsdeel Amsterdam-Centrum, waar opnieuw massaal werd ingesproken. De verplaatsingen binnen het UNESCO-kerngebied gaan niet door, op twee rakken op het Singel na, hetgeen door veel insprekers inconsequent en onaanvaardbaar werd genoemd. Er was ook kritiek op de bestemming van de Geldersekade als woonbotenlocatie.
[Meer lezen]

Proefplaatsing van de kroonlantaarn

Eindelijk is het dan zover! Op 5 oktober werd op de Herengracht bij het Bijbels Museum nieuwe prototypes van de 'nieuwe grachtenlantaarn' geplaatst: twee versies van de kroonlantaarn (één gekleurde en vier niet-gekleurde) en aan de overzijde van de gracht vijf nieuw ontworpen Ritterlantaarns. In december besluit de deelraad over de 'nieuwe grachtenlantaarn'.
[Meer lezen]

Stadsherstel gaat de Haringpakkerstoren herbouwen

Stadsherstel gaat de Haringpakkerstoren herbouwen ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Stadsherstel in 2006. Dit werd op een persconferentie op 25 augustus in de Amstelkerk bekend gemaakt. Al vijftig jaar bestaat er in de stad een wens om de gesloopte torens van Hendrick de Keyser te herbouwen: de Jan Roodenpoortstoren en de Haringpakkerstoren. Twee keer eerder ging de herbouw van de Jan Roodenpoortstoren niet door.
[Meer lezen]

Geen kantoortorens hoger dan 200 meter

De VVAB heeft zich in een 'zienswijze' uitgesproken tegen de bouw van een meer dan 200 meter hoge toren in Teleport. Dergelijke extreem hoge kantoorgebouwen horen niet thuis in Amsterdam. Uit een studie in 1993 is immers al gebleken dat gebouwen hoger dan 125 meter in de binnenstad vanaf straatniveau te zien zijn.
[Meer lezen]

Huis met de Hoofden in de uitverkoop

Het College van B & W heeft besloten het Huis met de Hoofden te verkopen. Het Bureau Monumenten & Archeologie wordt gedwongen verhuisd naar gebouw De Bazel, het nieuwe Gemeentearchief, in de Vijzelstraat. De vereniging heeft geprotesteerd tegen deze 'uitverkoop van openbaar kunstbezit'.
[Meer lezen]

Vereniging steunt grachtenplan Vijzelgracht

De vereniging steunt het plan van het comité VijzelGracht - Entrée met KRACHT! om in plaats van een ondergrondse parkeergarage boven het metrostation de vroegere gracht terug te brengen. Het initiatief van Vijzelgracht-bewoner Huib Tilanus wordt gesteund door een groep bewoners en bedrijven van de in 1933 gedempte Vijzelgracht.

Eenhoornsluis op monumentenlijst

De Eenhoornsluis en de 'Steen van Hudde' die zich daarin bevindt komen op de gemeentelijke monumentenlijst. De Vereniging had daarom gevraagd. De Amsterdamse Raad voor de Monumentenzorg (ARM) heeft daarover een positief advies uitgebracht aan wethouder Frankfurther van het stadsdeel Centrum.

Inspraakavond Visie op het Water groot succes

De inspraakavond over de Visie op het water van het stadsdeel Amsterdam-Centrum, op 7 juni in de Westerkerk was een groot succes. Honderden bewoners van de binnenstad maakten duidelijk dat zij geen uitbreiding van het wonen op het water willen. Door Walther Schoonenberg werden meer dan duizend handtekeningen aangeboden aan wethouder Frankfurther.
[Meer lezen]

GEURT BRINKGREVE OVERLEDEN

Woensdagavond 23 maart overleed Geurt Brinkgreve, in het gebouw van de Maatschappij Arti et Amicitae, de kunstenaarsvereniging waarvan hij jarenlang voorzitter is geweest. Brinkgreve was behalve hoofdredacteur van ons verenigingsblad Binnenstad tevens oprichter en erelid van onze vereniging.
[Meer lezen]

Westerpark moet consequenties aanvaarden

De VVAB heeft het stadsdeel Westerpark gevraagd ruimhartig mee te werken aan de verplaatsing van de laatste zaagmolen van Amsterdam, De Otter, naar Uitgeest. Het stadsdeel verzet zich daartegen, maar zij heeft zelf een groter gewicht gegeven aan de te realiseren hoogbouw in de buurt van de molen. Het stadsdeel moet de consequenties van haar eigen handelen nu aanvaarden.
[Meer lezen]

Het Parool opent aanval

In Het Parool van 4 februari opent redacteur Wiegman de aanval op stadsdeelwethouder Frankfurther en VVAB-voorzitter Schoonenberg. Aanleiding is het onderzoek dat het stadsdeel Centrum doet naar de herbouw van een oude toren. De krant ziet daarachter de hand van de vereniging. Het artikel heeft tot veel opschudding in de vereniging geleid. Op 9 februari reageerde Walther Schoonenberg met een ingezonden artikel in de krant.
[Meer lezen]

Bloemgracht 5 wordt niet herbouwd

Met teleurstelling heeft de VVAB geconstateerd dat het ingestorte pand Bloemgracht 5 niet wordt herbouwd. Er is een nieuwbouwplan ontwikkeld. De VVAB heeft zowel het stadsdeel Centrum als de Rijksdienst voor de Monumentenzorg om opheldering gevraagd. Tegen de verleende monumenten- en bouwvergunning heeft de vereniging bezwaar aangetekend.
[Meer lezen]

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Bekijk ook de actuele lijst van brieven aan het stadsdeel en zienswijzen.