Nieuwsarchief

2004

Comité van Aanbeveling Open de Grachten

De samenstelling van het Comité van Aanbeveling is bekend gemaakt. In het Comité zitten meer dan dertig bekende Amsterdammers en/of deskundigen die het idee van het weer opengraven van grachten steunen, o.a. de oud-wethouders Guusje ter Horst, Ton Hooijmaijers en Cees Goekoop, artisten en musici als Willeke Alberti en Jos Brink, de historici Richter Roegholt en Geert Mak en de inititiatiefnemer van de herbouw van het Paleis voor Volksvlijt Wim T. Schippers.
[Meer lezen]

Nota Bereikbaarheid stap in de goede richting

De vereniging heeft in een schriftelijke inspraakbijdrage haar instemming betuigd met de Nota Bereikbaarheid van het stadsdeel Centrum: de nota is een belangrijke stap vooruit, maar nog niet voldoende.
[Meer lezen]

VVAB komt in actie tegen bouwplan Soeters

De vereniging komt in actie tegen een bouwplan van architect Soeters aan de Oudeschans. Het bezwaarschrift spreekt van een door schaal, vorm en materiaalgebruik onverteerbaar sloop/nieuwbouwplan in een zeer waardevolle omgeving tegenover de Montelbaanstoren.
[Meer lezen]

Actie 'Open de Grachten' van start gegaan

Op een goed bezochte bijeenkomst in buurtcentrum De Palm, op 3 mei, in de Jordaan is een nieuwe actie van onze vereniging van start gegaan, vóóór het weer opengraven van de gedempte grachten van de Jordaan.
[Meer lezen]

Reclamerichtlijnen in overeenstemming brengen met beschermd stadsgezicht

De VVAB steunt het dagelijks bestuur van het stadsdeel centrum met haar voorstellen de reclamerichtlijnen in overeenstemming te brengen met het beschermd stadsgezicht. Er is op dat gebied veel te winnen in de binnenstad.
[Meer lezen]

Staatssecretaris houdt aanwijzing Binnengasthuisterrein staande

De staatssecretaris van OCW heeft op 17 februari besloten het bezwaarschrift van de UvA tegen de plaatsing van het Binnengasthuiscomplex op de Rijksmonumentenlijst ongegrond te verklaren. Daarmee blijft het besluit het Binnengasthuisterrein als Rijksmonument aan te wijzen in stand.
[Meer lezen]

Bibliotheek op het Oosterdokseiland is te hoog

De vereniging heeft in een zienswijze het College van B & W laten weten dat het bouwplan van de nieuwe Openbare Bibliotheek op het Oosterdokseiland de maximale bouwhoogte van het bestemmingsplan overschrijdt. De vereniging vreest dat met dit plan een weg wordt ingeslagen die zal leiden tot een algemene verhoging van het al te grote bouwvolume aan het Oosterdok.
[Meer lezen]

Bestemmingsplan BG-terrein op onderdelen vernietigd

De Raad van State heeft het beroep van de Iniatiefgroep Burgwallen Zuid en de vereniging tegen het bestemmingsplan BG-terrein gedeeltelijk gegrond verklaard en het onderdeel van het bestemmingsplan dat betrekking heeft op de nieuwe faculteitsbibliotheek van de UvA vernietigd. Daarmee zijn de huidige bouwplannen van de UvA van de baan.
[Meer lezen]

VVAB protesteert tegen nieuwe brievenbussen

De VVAB heeft in een brief aan het stadsdeel geprotesteerd tegen de nieuwe brievenbussen die in de binnenstad verschijnen. In tegenstelling tot de oude brievenbussen die veelal op onopvallende plaatsen tegen gevels stonden, staan de nieuwe knalrode bussen op opvallende plaatsen, op bruggen, langs het water, en detoneren daardoor met het beschermd stadsgezicht. Een beleid lijkt te ontbreken.
[Meer lezen]

VVAB vraagt aandacht voor ontwerpen metrostations

Naar aanleiding van de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam heeft de VVAB in een raadsadres, een brief aan de gemeenteraad, gevraagd om meer aandacht voor de ontwerpen van de metrostations. De huidige plannen voor de metroingangen en de openbare ruimte boven de metrostations zijn niet passend in het beschermd stadsgezicht.
[Meer lezen]

Binnenstad mogelijk niet op UNESCO-lijst

De benoeming van oud-staatssecretaris Van der Ploeg op een belangrijke positie bij de UNESCO lijkt een streep gezet te hebben door de aanwijzing van de binnenstad op de Werelderfgoedlijst. Het ministerie zou de belofte hebben gedaan geen nominaties meer in te dienen, omdat dat tot 'belangenverstrengeling' zou leiden. Aan de aanwijzing van de binnenstad wordt al enkele jaren gewerkt en zou in 2004 eindelijk gebeuren.
[Meer lezen]

Geurt Brinkgreve erelid van de VVAB

In de bijzondere ledenvergadering van 27 september 2003 is - conform art. 3 lid 1 no 3 van onze statuten en op voorstel van het bestuur - bij acclamatie besloten om Geurt Brinkgreve, redder van de Amsterdamse binnenstad en oprichter van onze vereniging, tot erelid te benoemen.
[Meer lezen]

Bestemmingsplan BG-terrein maakt aantasting mogelijk

De VVAB heeft in een brief aan de Raad van State gereageerd op het deskundigenrapport, als voorbereiding op de komende hoorzitting van de Staatsraad over het bestemmingsplan Binnengasthuisterrein e.o. In deze brief wordt de werkwijze bekritiseerd van de gemeente en de Rijksdienst voor de Monumentenzorg inzake het BG-terrein. Het bestemmingsplan maakt een ernstige aantasting van het beschermd stadsgezicht mogelijk.
[Meer lezen]

Raad van State vernietigt besluit stadsdeel De Lieve

De Raad van State heeft woensdag 30 juli uitspraak gedaan in de zaak - De Lieve, de grote witte woonboot in de Prinsengracht. De RvS stelt de bewoners, gesteund door onze vereniging, in het gelijk en vernietigt het stadsdeelbesluit. De uitspraak zal ook gevolgen hebben voor enkele andere zaken, waarbij onze vereniging betrokken is. Het stadsdeel is gevraagd De Lieve zo spoedig mogelijk te verwijderen.
[Meer lezen]

VVAB spreekt zich uit tegen reclame op steigerdoeken

De VVAB heeft zich in een zienswijze uitgesproken tegen reclame op steigerdoeken. Het stadsdeel Centrum wil de reclameverordening aanpassen om deze nieuwe vorm van reclame in de binnenstad toe te staan. De vereniging vreest dat deze maatregel ernstige negatieve effecten op het stadsbeeld zal hebben (zoals thans al te zien is op de hoek Paleisstraat - NZ Voorburgwal).
[Meer lezen]

Welstand gaat álle nieuwe woonboten beoordelen

Het stadsdeel Centrum heeft de Welstandscommissie opgedragen om voortaan álle vervangings- en verbouwingsaanvragen van woonboten te beoordelen. Aan de Welstandscommissie wordt tevens gevraagd ook de 'stedenbouwkundige inpasbaarheid' van woonschepen te beoordelen. Daarmee wordt een wens vervuld die al langer in de stad leeft, bij de VVAB en bewonersorganisaties.
[Meer lezen]

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Bekijk ook de actuele lijst van brieven aan het stadsdeel en zienswijzen.