Rozengracht 23-25

Zienswijze

Aan het Dagelijks Bestuur van het
Stadsdeel Amsterdam-Centrum
Postbus 202
1000 AE Amsterdam

voorgevel achtergevel

Betreft: bouwaanvrage 01-02-0314, Rozengracht 23-25

Geacht bestuur,

Van 6 tot en met 19 juni 2002 ligt een bouwaanvrage voor nieuwbouw op de percelen Rozengracht 23 en 25 ter inzage. Naar ons oordeel voldoet dit bouwplan niet aan redelijkerwijs te stellen kwaliteitseisen wat betreft de vormgeving terwijl ook de volkshuisvestingskwaliteiten dubieus zijn.

Rozengracht 23 is een vriendelijk bescheiden pand dat weliswaar is ingedeeld in orde 3 maar waarvan handhaving voor het beeld van de Rozengracht sterk zou moeten worden bepleit. Rozengracht 25 is een bouwval; vervanging daarvan door goede nieuwbouw moet worden toegejuicht.
Het probleem bij de voorliggende aanvraag is dat het ingediende bouwplan in vormgevingsopzicht naar onze mening ver onder de maat is. Er komt boven een indifferente onderpui een doodse, niet gelede of op wat voor manier dan ook geornamenteerde, bijna 8 meter brede voorgevel van drie verdiepingen en daarboven een kap met twee dakkapellen. Waarom die boven het dakvlak uit moeten steken is voor ons een raadsel.
Achter gevel bevinden zich op de verdiepingen aan de straatzijde, die uitermate geluidbelast is (mede door brandweer, politie en ambulance ook in de nachtelijke uren), in totaal 7 slaapkamers; de woonkamers bevinden zich aan de achterzijde, iets wat uit oogpunt van bezonning niet onlogisch is.

Naar ons oordeel past deze armetierige nieuwbouw niet in de ambitie van het bestuur om een levendige gevarieerde binnenstad te behouden en waar nodig te herstellen. Wanneer de minimale setback aan de achterzijde betekent dat de goothoogte gelijk is aan de bovenzijde van de derde verdieping voldoet het bouwplan aan het bestemmingsplan. Desondanks betekent het een ernstige verarming van het stadsbeeld op een in het oog springende plaats en vormt het geen waardevolle toevoeging aan de woningvoorraad van Amsterdam.

Aan dit plan dient naar onze mening dan ook niet te worden meegewerkt.

Hoogachtend,
Namens de Vereniging tot Behoud van de Jordaan,

Theo Hoff, voorzitter

Amsterdam, 6 juni 2002

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.