Erfgoedorganisaties trekken samen ten strijde tegen sloopplannen Palmstraat

De erfgoedorganisaties Heemschut en de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad hebben in een persbericht laten weten gezamenlijk op te trekken tegen woningbouwvereniging Ymere. De woningbouwvereniging wil een groot deel van de Palmstraat slopen. De bewoners verzetten zich daartegen en de erfgoedorganisaties sluiten zich bij dit protest aan.
De bewoners voor de bedreigde panden
(foto Het Parool)

Het persbericht luidt als volgt:

De Bond Heemschut en de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad hebben kennis genomen van de dreigende sloop van Palmstraat 78-96. Uit een document van Ymere zelf blijkt dat deze woningbouwvereniging niet de behoud/herstel, maar de sloop/nieuwbouwvariant overweegt:
"Als te onderzoeken scenario voor het haalbaarheidsonderzoek hebben we gekozen voor sloop-nieuwbouw. Die keuze is gemaakt, omdat de fundering van de panden slecht is en er sowieso een ingrijpende aanpak nodig is. Technisch gezien zou die ingrijpende aanpak wellicht ook kunnen bestaan uit een kostbare renovatie, maar Ymere maakt vooralsnog een andere keuze."
Heemschut en de VVAB spreken hun verbazing uit van deze keuze. De panden vormen een gaaf deel van de Palmstraat en zijn beschermd als 'orde 2' op de waarderingskaart. Dat betekent dat ze waardevol zijn voor het stadsgezicht en niet gesloopt mogen worden. Ymere handelt door sloop/nieuwbouw te onderzoeken in strijd met het vigerende beleid in het stadsdeel Centrum. De panden liggen bovendien in de bufferzone van het Unesco-Werelderfgoed.
Ook van een woningbouwvereniging mag verwacht worden dat zij zorgvuldig omgaat met de Amsterdamse binnenstad. De erfgoedorganisaties zullen zich samen verzetten tegen de sloop.

Namens de Bond Heemschut,
Norman Vervat
Namens de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad,
Walther Schoonenberg

Het gaat om de panden Palmstraat 78 t/m 96 (exclusief 94): een gave rij laat-19de-eeuwse panden. In deze rij staan individueel gebouwde volkswoningen en een aantal panden die 'revolutiebouw' genoemd kunnen worden naast elkaar. Tezamen met de sociale woningbouw uit dezelfde periode daartegenover is er in dit deel van de Jordaan sprake van een nog gaaf beeld van de wijze waarop eind 19de eeuw werd gebouwd, in schril contrast met andere delen van de Palmstraat. Funderingsproblemen kunnen nooit een reden zijn panden die waardevol zijn voor geschiedenis en stadsbeeld te vervangen. Er zijn wel slechtere panden door restaurerende instellingen als Stadsherstel en Diogenes opgeknapt.

(WS, 22/6/2011)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er is momenteel 1 reactie op dit artikel.

Het is een schande dat Ymere steeds het bouwen levenSLOOPbestendige woningen (bejaardenwoningen) gebruikt om panden te kunnen slopen. [Meer lezen]

 Arno Weel 23/6/2011 10:29:10

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.