Geluidsoverlast van evenementen

Nieuwe geluidsnormen op komst

Het gemeentebestuur werkt hard aan de herziening van het evenementenbeleid. De burgemeester peilde in februari de mening van bewoners en exploitanten in een ambtswoninggesprek, in juli heeft de gemeenteraad de grondslagen voor het nieuwe beleid vastgelegd, in het najaar is onderzoek gedaan naar de beleving van evenementengeluid door het publiek en de bewoners, en inmiddels hebben de stadsdelen hun locatieprofielen herzien.

Over een paar maanden volgt een raadsbesluit met o.a. nieuwe geluidsnormen, waarna de nieuwe reglementen in het voorjaar in werking zullen treden. Een nieuwe lente en een nieuw evenementengeluid! Inmiddels heeft ook de VVAB niet stilgezeten. Er is bijvoorbeeld overleg geweest met ambtenaren en met deskundigen van buiten het gemeentelijke circuit en tijdens de Europride en het Jordaanfestival zijn in samenwerking met wijkcentrum d'Oude Stadt eigen geluidsmetingen uitgevoerd. Een en ander heeft geresulteerd in een uitgewerkt advies aan de burgemeester. Naar verwachting zullen de gangbare geluidsvolumes omlaag worden gebracht, maar het is de vraag hoe ver men daarbij zal gaan. De VVAB houdt de vinger aan de pols.

Meer lezen:
[Evenementenbeleid in revisie] (Binnenstad 278)


(WS, 15/12/2016)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.