Open brief aan de burgemeester

In een open brief aan de burgemeester vraagt de VVAB zich af waarom de burgers de handhaving moeten betalen die nodig is vanwege de exploitatie van de publieke ruimte door de horeca. De VVAB doet de suggestie de ondernemers zelf te laten betalen voor de handhaving en overlast die zij veroorzaken.

Geachte burgemeester,

Veel stoepen worden ingenomen door terrassen.

In uw toespraak bij 'De Staat van de Stad' op 25 oktober in de Stadsschouwburg, stelde de u dat bewoners van Amsterdam op de eerste plaats komen, dat de straten er niet zijn om bier te drinken maar om naar je werk, school of vrienden te gaan, dat er winkels nodig zijn voor bewoners om er hun dagelijkse boodschappen te doen. Het klinkt ons en met ons veel Amsterdammers als muziek in de oren. Eigenlijk is het te gek voor woorden dat we bij deze voor de hand liggende uitspraken staan te juichen. Het geeft aan hoe machteloos veel bewoners en ondernemers zich voelen over de negatieve ontwikkelingen van de laatste jaren in de binnenstad. In uw speech gaf u aan dat er echte keuzes gemaakt moeten worden en kondigde u een aantal maatregelen aan. Maatregelen waar de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) al in haar reactie op de balansnota in 2015 om vroeg. Een echte hotelstop, beperking en meldplicht voor 'B&B', ernst maken met spreiding van de drukte, tegengaan van de verschraling van het winkelaanbod.

In het licht van de laatste twee voornemens is het een onbegrijpelijke maatregel van B&W om een pilot voor vrije openingstijden voor de winkels in het centrum af te kondigen. Dat staat haaks op de spreidingsgedachte. Iedereen, ook het MKB is tegen. Het stimuleert de wildgroei van winkels voor de snelle hap. Feestgangers die na 22.00 uur nog wat willen eten of drinken komen naar het Centrum. Ervaring in het buitenland leert dat deze winkels na sluitingstijd van de horeca, halve kroegen zijn geworden en die hebben we al meer dan genoeg in de binnenstad. Niet invoeren deze maatregel.

Al die mooie voornemens leveren natuurlijk niet onmiddellijk resultaat op. De noodzakelijke inhaalslag die nodig is om de overlast te bestrijden die de drukte met zich meebrengt kost extra geld en energie. U gaf dan ook aan dat er geen eenvoudige oplossingen zijn. Handhaven bijvoorbeeld kan, vindt u, alleen een sluitstuk zijn. Een feit is echter wel dat er sinds 2015, 250 gemeentelijke handhavers zijn wegbezuinigd. 250! De recente ophoging van het handhavingsbudget biedt daarvoor geen oplossing. Bewoners merken dagelijks dat de handhaving ernstig tekort schiet. Bijvoorbeeld bij de wildgroei van illegale en uitwaaierende terrassen. Die zorgen ervoor dat voetgangers de rijweg op worden gedwongen, er geen veilige doorloop ruimte is voor kinderwagen of rollator en luidruchtige bezoekers tot diep in de nacht bewoners uit hun slaap houden.
Recente voornemens van stadsdeel Centrum om de koers te verleggen, zullen een groter beroep doen op handhaving.

De VVAB heeft wel een idee hoe sneller resultaten kunnen worden geboekt. Het malle plan om de precario op terrassen af te schaffen per 1 januari is weliswaar een jaar uitgesteld, maar de huidige precario tarieven zijn lachwekkend laag. De horeca verdient met terrassen goud geld aan exploitatie van publieke ruimte en betaalt daarvoor slechts 90 euro per m2 per jaar. Een schijntje. Met één terrasstoel worden jaarlijks tien duizenden euro's omzet gedraaid. De publieke ruimte wordt commercieel uitgepond, maar het schoon houden en de handhaving van overlast mogen de burgers betalen. Naast verhoging van de toeristenbelasting stellen wij voor: verhoog per 1 januari ook de precario op terrassen en betaal daarvan de handhaving. Als iedereen zich keurig aan de regels houdt, kan de precario weer omlaag. Bonus/malus is toch gemeentelijk beleid?

Jacques de Smidt, voorzitter, en Fred Kramer, secretaris

Eerder artikel:
[Balansnota VVAB]


(WS, 28/11/2016)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.