Reactie op open brief van de MKB

Els Iping, bestuurslid van de VVAB, reageerde in een brief op een open brief van Bart Drenth, voorzitter van MKB-Amsterdam, over de balans in de binnenstad. De VVAB had samen met Amsterdam City, Koninklijke Horeca Nederland en MKB-Amsterdam een 'pact' gesloten. De inhoud van deze overeenkomst wordt nu door het MKB op een volstrekt eigen wijze geïnterpreteerd.

Als lid van de werkgroep van VVAB, MKB, Horeca Nederland en AmsterdamCity, die het genoemde pact Amsterdam, lekker druk produceerden, moet me van het hart dat meneer Drenth wel heel selectief winkelt in onze notitie.
Om te beginnen onze gezamenlijke vaststelling dat de toenemende drukte een probleem is en dat er iets moet gebeuren als we de identiteit en authenticiteit van Amsterdam willen behouden. Daar doet meneer Drenth in deze open brief nu ineens heel nonchalant over.
Behalve een aantal voorstellen die meneer Drenth noemt, zoals betere bewegwijzering en het inzetten van stewards, stellen we in onze notitie vast dat gemeente, bewoners en bedrijven moeten samenwerken om een goed voorzieningenniveau in buurten en straten te behouden. Dat ongewenste monoculturen moeten worden bestreden. Inderdaad, de Nutellawafels-, ijs- en kaaswinkels.
Ook stellen we voor de halteerplekken van touringcars te verplaatsen buiten de binnenstad of naar het busplatform CS.
En we vragen de gemeente scherp toe te zien op optimale toegankelijkheid van de openbare ruimte en daarmee bij vergunningverlening rekening te houden. Over deze aanbevelingen rept meneer Drenth in zijn open brief niet.

De verschillende gesprekpartners waren het erover eens dat we naast de gezamenlijke aanbevelingen nog allemaal eigen prioriteiten hebben.
Zo wil de VVAB een hotelstop en vinden we de ongebreidelde groei van AirB&B een bedreiging voor de leefbaarheid.
Dat de toeristenindustrie banen oplevert is duidelijk, maar uit de onlangs gepubliceerde City index van Amsterdam-City bleek weer eens dat de bijdrage aan de werkgelegenheid van de toeristenindustrie wordt overschat.
De echte banenmotor van Amsterdam is de dienstverlening en de creatieve industrie. Dat zijn ook ondernemers, die mag het MKB ook wel vertegenwoordigen in plaats van voortdurend in de bres te springen voor één sector.

Er komen op dit moment veel ondernemers bij die alleen geïnteresseerd lijken te zijn in winst op korte termijn. Ze brengen de stad niets, voegen geen kwaliteit toe.
Wat we nodig hebben zijn ondernemers die kijken naar de lange termijn, die een duurzame bijdrage willen leveren aan de stad.
Helaas worden veel van deze winkeliers door extreme huurverhogingen uit de buurten verdreven.
Kan het MKB daar niet eens voor opkomen?

Els Iping
bestuurslid VVAB

[Open brief voorzitter MKB-Amsterdam]
[Amsterdam, lekker druk?]
[Balansnota VVAB]


(WS, 27/4/2016)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.